Unesco Vlaanderen

UNESCO info 77

Gepubliceerd op 22/12/2010 door Unesco Platform Vlaanderen

In UNESCO info 77 lees je onder meer:

Jongeren centraal stellen bij het oplossen van de crisis: Het Internationaal Jaar van de Jeugd wil jongerenparticipatie hoger op de politieke en maatschappelijke agenda plaatsen.

Mondiale belangstelling voor sociale wetenschappen groeit: Sociale wetenschappen zijn niet langer exclusief een westerse aangelegenheid. Dit vergroot het potentieel ervan om oplossingen aan te brengen voor internationale uitdagingen.

Culturele noodhulp voor Haïti: In de nasleep van de aardbeving in Haïti en bij de heropbouw van het land concentreert UNESCO zich op het verminderen van de culturele impact van de ramp.

Erfgoedbeleid in Brugge onder de loep: Een delegatie van UNESCO en ICOMOS bezocht Brugge om na te gaan of geplande bouwprojecten de werelderfgoedstatus van de stad niet in gevaar brengen.

Studenten International Educating Class geloven in verandering: Een internationale studentengroep werkte een veelzijdig project in Leuven uit waarin het gedachtegoed van UNESCO centraal stond.

Het internationaal jaar van de biodiversiteit: De Verenigde Naties willen de aantasting van de biologische diversiteit zoveel mogelijk beperken en riepen daarom 2010 uit tot Internationaal Jaar van de Biodiversiteit. Het wil iedereen, van regeringsleider tot burger, sensibiliseren voor het belang van biodiversiteit. UNESCO gaat de uitdaging mee aan en schept de voorwaarden voor alle betrokkenen om samen het probleem aan te pakken.

Download UNESCO info 77

Download UNESCO info 77