Unesco Vlaanderen

Unesco’s inspanningen voor gendergelijkheid

Gepubliceerd op 08/03/2022 door Unesco Platform Vlaanderen

Nieuw rapport biedt een overzicht van hoe Unesco zich de voorbije twee jaar inzette voor gendergelijkheid.

De Covid-19-pandemie legde de omvang van ongelijkheden op verschillende vlakken bloot en vergrootte die ongelijkheden in veel gevallen. Dat geldt ook voor de genderongelijkheid. Het is een prioriteit van Unesco om ervoor te zorgen dat vrouwen en mannen gelijke kansen, keuzes, capaciteiten, macht en kennis genieten als gelijkwaardige burgers. De pandemie belette Unesco niet om verder naar dat doel toe te werken, zoals blijkt uit een nieuw rapport ‘UNESCO in Action for Gender Equality: 2020-2021’ dat verschijnt ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag (8 maart).

Unesco zette onder meer in op het vergroten van onderwijskansen voor meisjes, het betrekken van vrouwen bij waterbeheer, natuurbeheer en erfgoedzorg, het verbeteren van de veiligheid van vrouwelijke journalisten en het bestrijden van stereotypes.