Unesco Vlaanderen

Vooruitblikken naar de wereld van 2030

Gepubliceerd op 31/03/2021 door Unesco Platform Vlaanderen

Uit een online bevraging van Unesco blijkt dat de meeste mensen wakker liggen van klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit. Onderwijs en internationale samenwerking zien ze als de sleutels tot oplossingen.

In 2020 lanceerde Unesco een online bevraging waar iedereen aan kon deelnemen. De enquête peilde naar de voornaamste verzuchtingen van mensen voor de toekomst. Meer dan 15 000 burgers deelden hun visie op de toekomst. Het initiatief past binnen de voorbereiding van een nieuwe middellange-termijnstrategie van de Organisatie.

De resultaten van het onderzoek zijn gebundeld in het rapport The World in 2030. De meeste respondenten (67%) toonden zich bekommerd om klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit. Ze vrezen vooral voor toenemende natuurrampen en extreem weer, verlies van biodiversiteit, risico op conflicten of geweld, gevolgen voor de oceanen en geven aan dat ze steeds minder hoop zien om de problemen op te lossen. Om de uitdagingen aan te pakken, zien de respondenten vooral heil in investeren in groene oplossingen, onderwijs voor duurzame ontwikkeling, het bevorderen van internationale samenwerking en het vergroten van het vertrouwen in de wetenschap.