Unesco Vlaanderen

Vlaanderen en Unesco, een onmisbare samenwerking

Gepubliceerd op 10/06/2024 door Unesco Platform Vlaanderen

De Vlaamse Unesco Commissie (VUC) organiseerde op 21 mei 2024 in Brussel de Unesco-trefdag, dé jaarlijkse ontmoetingsdag in Vlaanderen voor iedereen die de conventies, programma's en activiteiten van Unesco een warm hart toedraagt.

De Unesco-trefdag bracht verschillende Unesco-netwerken bijeen. Naast de opstart van het Vlaams Memory of the World Comité waren er vergaderingen van het Unesco-scholennetwerk (ASPnet), het Blue Shield Committee, het National Ocean Decade Comittee for Belgium, het begijnhovennetwerk en het Unesco Creative Cities-netwerk.

Nieuwe Vlaamse Unesco-inschrijvingen

De Unesco-trefdag bood ook de gelegenheid om nieuwe Vlaamse Unesco-inschrijvingen in de kijker te zetten.

Prioriteiten voor de toekomst

Ten slotte stelde VUC-voorzitter Anne De Paepe een memorandum voor dat de vier belangrijke doelstellingen voor de komende jaren vastlegt:

  • Bouwen aan netwerken die samenwerken met en via Unesco - door de kracht van samenwerking en strategische netwerken kunnen we kennisuitwisseling bevorderen; en door conferenties, workshops en evenementen te organiseren kunnen we de wereld verrijken met nieuwe inzichten en ideeën. De Unesco-trefdag speelt hierin een belangrijke rol.
  • Een doortastend Vlaams Unesco-beleid voeren - de Unesco-thema’s onderwijs, wetenschap, cultuur en media lenen zich bijzonder goed voor het partnerschap met Vlaanderen. Ze leunen namelijk sterk aan bij de Vlaamse bevoegdheden.
  • Het Unesco-gedachtegoed delen met de Vlaamse samenleving - we willen het Unesco-gedachtegoed breed uitdragen, met speciale aandacht voor jongeren. Door krachtige communicatie en samenwerking met partners willen we een positief verhaal vertellen over Unesco-thema's. Samen bouwen we aan een toekomst waarin hoop en samenwerking centraal staan.
  • Vlaanderen in de schijnwerpers zetten als Unesco-partner - het memorandum benadrukt het belang van het vergroten van de zichtbaarheid van Vlaanderen als Unesco-partner. Door deel te nemen aan internationale dialogen en steun te bieden aan Unesco-projecten, kan Vlaanderen zijn positie als een waardevolle speler op het wereldtoneel versterken.