Unesco Vlaanderen

5 miljoen schoolboeken voor Irak

Gepubliceerd op 18/06/2003 door Unesco Platform Vlaanderen

Tegen het begin van het volgend schooljaar zal de UNESCO het basis en secundair onderwijs van Irak vijf miljoen schoolboeken voor wetenschap en wiskunde leveren. Een en ander gebeurt in samenwerking met het Amerikaanse agentschap voor ontwikkelingssamenwerking.

Het schoolboekenprogramma maakt deel uit van een reeks maatregelen die de UNESCO neemt om het onderwijs in Irak terug op het goede spoor te brengen. Daartoe werkt de Organisatie samen met een reeks andere partners zoals het Iraakse ministerie van Onderwijs, Irakese onderwijsspecialisten, private bedrijven (voornamelijk voor de productie van boeken), VN organisaties en agentschappen enz...

Voor 1990 beschouwden onderwijsexperts het Iraakse onderwijssysteem als een van de beste in de Arabische regio. Onderwijs was gratis, de inschrijvingsgraad en de geletterdheid hoog. De Golfoorlog van 1990-1991 en de daarop volgende economische sancties leidden echter tot een snel verval van het onderwijs: lesmateriaal werd schaars, veel leerlingen gingen van school af en gekwalificeerd onderwijspersoneel was moeilijk te vinden tengevolge van lage lonen en hersenvlucht. Volgens een recente studie van de UNESCO over de toestand van het onderwijs in de Arabische landen, behoort de geletterdheidsgraad in Irak tot de laagste van de regio.

Het Olie voor Voedsel programma dat de VN in 1995 lanceerden bracht weliswaar enige verbetering, maar de positieve gevolgen bleven voornamelijk beperkt tot het noorden van Irak, waar de UNESCO en Unicef de verantwoordelijkheid voor onderwijs kregen. In het centrale en zuidelijke deel van het land bleef de implementering van het programma in handen van de Iraakse overheid, waardoor de verhoopte positieve invloed grotendeels uitbleef. Jaren van verwaarlozing door een gebrek aan middelen, in combinatie met de schade berokkent door de recente oorlog en plunderingen, lieten de meeste schoolgebouwen in erbarmelijke staat achter. Ook de inschrijvingen in het onderwijs kelderden: zelfs voor het recente conflict liep naar schatting 24% van de kinderen tussen 6 en 11 jaar geen school in het centrum en het zuiden van het land.

De UNESCO is reeds verschillende jaren actief op het gebied van onderwijs in Irak. Voor het recente conflict uitbrak, werkten 20 internationale en 100 nationale personeelsleden in het land - voornamelijk in het noorden maar ook in het zuiden. Via haar nationale personeel op het veld, onderhield de UNESCO contact met de Irakese onderwijsverantwoordelijken en ook nu werkt de Organisatie reeds terug samen met het ministerie van Onderwijs om aan de meeste dringende behoeften te voldoen. Eerste doelstelling is het onderwijssysteem terug te doen functioneren en het te heroriënteren zodat het aan de nieuwe noden van de Iraakse samenleving voldoet.

Het schoolboekenprogramma zal onder meer toezien op de aanpassing van de bestaande lesmaterialen om ervoor te zorgen dat de inhoud juist is en wantrouwen, discriminatie en interculturele misverstanden niet in de hand werkt. De UNESCO zal de revisie overzien en zorgen voor het drukken en verspreiden van de nieuwe schoolboeken.