Unesco Vlaanderen

69 miljoen leraars tekort om iedereen onderwijs te kunnen aanbieden

Gepubliceerd op 05/10/2016 door Unesco Platform Vlaanderen

N.a.v. de Dag van de leraar maakt Unesco bekend dat er ongeveer 69 miljoen nieuwe leerkrachten nodig zijn om iedereen basis- en secundair onderwijs te laten genieten tegen 2030.

Het Unesco Instituut voor Statistiek heeft berekend dat er de komende 14 jaar wereldwijd 24,4 leraars basisonderwijs en 44,4 miljoen leerkrachten secundair onderwijs moeten bijkomen. Zo niet, wordt het moeilijk om alle kinderen en jongeren te doen genieten van basis- en secundair onderwijs, zoals is afgesproken door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties met het aannemen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Grootste tekort in Afrika

De nood aan leraars is vooral in Afrika ten zuiden van de Sahara prangend: er moeten in totaal 17 miljoen leerkrachten bijkomen tegen 2030. Het is ook de regio met de snelst groeiende populatie van schoolgerechtigde kinderen. Nu reeds is het moeilijk om aan de vraag te voldoen: meer dan 70% van de landen in de regio kampt met een acuut tekort aan leraars basisonderwijs en 90% van de landen heeft een serieus tekort aan leerkrachten secundair onderwijs.

Duurzaam Ontwikkelingsdoel 4 (er zijn er 17 in totaal) streeft naar kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen tegen 2030. Het Unesco Instituut voor Statistiek raamt het aantal kinderen en jongeren die niet naar de basis- of secundaire school gaat op 263 miljoen wereldwijd. Een van de subdoelen van Duurzame Ontwikkelingsdoel 4 is een specifieke oproep voor meer gekwalificeerde leerkrachten en vraagt de internationale gemeenschap om ontwikkelingslanden te ondersteunen bij de uitbouw van hun lerarenopleidingen.

Onderwijs staat of valt met leraars

“Overal maken onderwijssystemen zich op om inspanningen te leveren om Duurzaam Ontwikkelingsdoel 4 te realiseren tegen 2030,” zegt Silvia Montana, hoofd van het Unesco Instituut voor Statistiek. “Maar onderwijssystemen zijn maar zo goed als hun leraars. De globale vooruitgang zal afhangen van of er wel een leraar, of een klaslokaal, is om een beheersbaar aantal leerlingen les te geven, in plaats van 60, 70 of meer leerlingen per klas en per leerkracht. Er moeten ook meer opleiding, middelen en ondersteuning komen voor leraars om hun taak te kunnen vervullen.”

Zuidelijk Azië is de regio met de tweede grootste lerarenkloof, vooral in het secundair onderwijs. Slechts 65% van de jongeren in de regio volgt er secundair onderwijs. En de verhouding leerlingen-leraar is er met 29:1 (cijfers van 2014) veel hoger dan het wereldwijde gemiddelde van 18:1. Er zijn 15 miljoen extra leerkrachten nodig in zuidelijk Azië tegen 2015, waarvan 11 miljoen in het secundair onderwijs.

Andere delen van de wereld kampen met andere maar serieuze uitdagingen. De oorlogen in Syrië en Irak vernietigden een groot deel van het onderwijssysteem in deze landen. En de buurlanden van deze door oorlog getroffen landen kampen met een toestroom van jonge vluchtelingen die nood hebben aan leerkansen en leraars.

Download UIS Fact Sheet Teacher Shortage