Unesco Vlaanderen

Alfabetisering in Afghanistan

Gepubliceerd op 29/01/2003 door Unesco Platform Vlaanderen

Er worden reeds grote inspanningen geleverd om het Afghaanse onderwijs terug op de rails te krijgen en om de kinderen terug naar de school te brengen. Maar ook de volwassen bevolking, die verantwoordelijk is voor de heropbouw van het land en het aanzwengelen van de economie, moet haar kennis en vaardigheden uitbreiden. Na meer dan twee decennia oorlog zijn er nog maar weinig gekwalificeerde arbeidskrachten te vinden in Afghanistan: de meesten ontvluchtten ofwel het land of werden gedood tijdens de conflicten. En onder het Talibanregime mochten vrouwen niet werken en was het verboden voor meisjes om school te lopen.

Het nieuwe LAND AFGHAN project (Literacy and Non-formal Education Development in Afghanistan) dat op 28 januari gelanceerd werd met de ondertekening van een overeenkomst tussen de UNESCO en de Afghaanse regering in Kaboel, wil een deel van de onderwijskloof dichten die de oorlog in het land sloeg.

De nadruk van het project ligt op het uitbouwen van een nationaal netwerk van alfabetiseringsleerkrachten die opgeleid zijn om les te geven volgens de meest moderne methoden van het niet-formeel onderwijs. Het zal mensen ook opleiden in de ontwikkeling en de productie van lesmaterialen en daarvoor de nodige faciliteiten, waaronder drukpersen, voorzien. Een schat aan alfabetiseringsmateriaal ontwikkelt door het Asia/Pacific Cultural Centre (ACCU) in Japan en het regionaal kantoor van de UNESCO in Bangkok, zal worden aangepast en vertaald in de meest gesproken talen van het land.

Tijdens de tweede fase van het project zullen er educatieve gemeenschapscentra worden opgericht in Kaboel en alle streken van Afghanistan om de alfabetiseringsprogramma's toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen. Er zal bijzondere aandacht gaan naar meisjes en vrouwen, onder meer via het Literacy Resource Centre for Girls and Women, gesponsord door het ACCU.

Het project kan worden opgestart dankzij een bijzondere bijdrage van 500.000 euro die de Japanse regering aan de UNESCO toekende. Het wordt beschouwd als een van de belangrijkste programma's van het VN Decennium voor Alfabetisering (2003-2012) dat officieel gelanceerd wordt op 13 februari op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York.