Unesco Vlaanderen

Belgisch andersglobalist krijgt UNESCO-Prijs

Gepubliceerd op 02/11/2009 door Unesco Platform Vlaanderen

De UNESCO-Madanjeet Singh Prijs voor de Bevordering van Verdraagzaamheid en Geweldloosheid wordt dit jaar toegekend aan twee laureaten die naast de eer ook de 100.000 dollar die verbonden is aan de Prijs, delen. Het gaat om de Belgische andersglobalist François Houtart en de Pakistaanse filantroop Abdul Satta Edhi.

François Houtart, die aan de wieg stond van het Wereld Sociaal Forum, krijgt de Prijs voor zijn levenslange inzet voor vrede, interculturele dialoog, mensenrechten en verdraagzaamheid en als erkenning voor zijn belangrijke bijdrage tot het bevorderen van sociale rechtvaardigheid in de wereld.

Abdul Satta Edhi krijgt de Prijs voor zijn levenslange inzet om de levenskwaliteit van de meest achtergestelde groepen in Pakistan en Zuid-Azië te verbeteren en om idealen zoals menselijke waardigheid, mensenrechten, wederzijds respect en tolerantie uit te dragen.

François Houtart is een vurig promotor van de Noord-Zuid samenwerking en de oprichter van het Centre Tri-Continental (Cetri) aan de universiteit van Louvain-La-Neuve, een niet-gouvernementele organisatie die bekend staat voor haar werk rond ontwikkelingsvraagstukken en samenwerkt met de Internationale Raad van het Wereld Sociaal Forum. Hij staat bekend als een verdediger van de mensenrechten en heeft in aanzienlijke mate bijgedragen aan de vooruitgang van de interreligieuze en interculturele dialoog. Als gerenommeerd socioloog van religies en theologie, is hij auteur van talrijke publicaties en gaf hij lezingen aan meer dan 100 universiteiten over de hele wereld. Hij is erelid van de Academie van Wetenschappen van Vietnam en Cuba en lid van de Commissie voor de Strijd tegen Racisme van de Oecumenische Raad van Kerken. Voorts diende hij als voorzitter van het Comité voor de Mensenrechten in Burundi (1986-1992), en was hij stichter en directeur van het internationale tijdschrift Social Compass (1960-1990) en voorzitter van de Internationale Liga voor de Rechten van Volkeren (2003-2008).

Abdul Satta Edhi is een van de meest actieve filantropen in Pakistan. De Edhi Stichting, die hij oprichtte in 1957, runt een sociaal programma met meer dan 300 centra verspreid over Pakistan. De stichting biedt medische hulp, gezinsplanning, noodhulp en onderwijs. Ze richt ook kraamklinieken, instelling voor geestelijke gezondheidszorg, tehuizen voor lichamelijk gehandicapten, bloedbanken en weeshuizen op. Vestigingen in verscheidene andere landen (Afghanistan, Bangladesh, Ethiopië, enz...) bieden noodhulp aan vluchtelingen en andere slachtoffers van conflicten en natuurrampen. Abdul Satta Edhi is vermaard om zijn sterke veroordeling van extremisme, om zijn inzet voor de mensenrechten en om zijn humanitaire inspanningen.

De UNESCO-Madanjeet Singh Prijs werd opgericht in 1995 ter gelegenheid van de 125ste verjaardag van de geboorte van de Mahatma Gandhi, dankzij de vrijgevigheid van de Indiase schrijver en diplomaat Madanjeet Singh, tevens UNESCO Goodwill Ambassadeur.

De prijsuitreiking vindt plaats op de Internationale Dag voor Tolerantie, ieder jaar gevierd op 16 november.