Unesco Vlaanderen

Belgische Unesco-commissies lanceren website

Gepubliceerd op 14/07/2017 door Unesco Platform Vlaanderen

Een nieuwe website bericht voortaan over de activiteiten van de Vlaamse Unesco Commissie en haar zustercommissie de Commission belge francophone et germanophone.

De Vlaamse Unesco Commissie en haar zustercommissie de Commission belge francophone et germanophone hebben een gezamenlijke website gelanceerd. De website zal vooral nieuws brengen over de activiteiten van de beide Commissies en hun partners. Ander speerpunt is een overzicht van evenementen die raken aan Unesco en in België plaatsvinden.

De nieuwe website geeft ook een overzicht van de prioriteiten waarop Unesco zich toelegt op haar verschillende werkterreinen: onderwijs, natuurwetenschappen & technische wetenschappen, sociale wetenschappen & menswetenschappen, cultuur en communicatie & informatie. Unesco-programma's waarbij ons land actief betrokken is, krijgen bijzondere aandacht.

Unesco is het enige gespecialiseerde agentschap binnen de Verenigde Naties dat werkt met een systeem van nationale commissies om zowel de intellectuele en professionele kringen als de belangrijkste culturele, wetenschappelijke en educatieve instellingen bij de werkzaamheden van de Organisatie te betrekken. Wereldwijd zijn er bijna tweehonderd Nationale Unesco Commissies. Vanwege zijn federale staatsstructuur en de daaruit volgende verdeling van bevoegdheden, heeft België twee Unesco-commissies: de Vlaamse Unesco Commissie en de Commission belge francophone et germanophone pour l’UNESCO.

Ontdek de website van de Belgische commissies voor Unesco >>