Unesco Vlaanderen

Nieuwe internationale vieringen

Gepubliceerd op 05/12/2019 door Unesco Platform Vlaanderen

De lidstaten van Unesco hebben besloten om acht nieuwe werelddagen, één internationale dag en één internationaal jaar te vieren.

De Algemene Conferentie, bijeen van 12 tot 27 november 2019 op de hoofdzetel van Unesco in Parijs, besloot om acht nieuwe werelddagen te vieren – van Afrikaanse en van Afrika afstammende cultuur (24 januari), engineering voor duurzame ontwikkeling (4 maart), islamitische kunst (18 november), kunst (15 april),  logica (14 januari), olijfbomen (26 november), de Portugese taal (5 mei) en wiskunde (14 maart). De eerste donderdag in november is voortaan de Internationale dag tegen geweld en pesten op school, inclusief cyberpesten. Verder is 2022 uitgeroepen tot het Internationaal jaar van de basiswetenschappen voor ontwikkeling.

Afrikaanse en van Afrika afstammende cultuur (24 januari)

Het doel van deze dag is om de culturen van het Afrikaanse continent en de Afrikaanse diaspora over de hele wereld te vieren en te promoten als hefboom voor duurzame ontwikkeling

Engineering voor duurzame ontwikkeling (4 maart)

Het doel van deze dag is om de verwezenlijkingen van ingenieurs en engineering in onze moderne wereld te benadrukken en om het publiek bewustzijn te vergroten over hoe engineering en technologie centraal staan in ons moderne leven en cruciaal zijn voor duurzame ontwikkeling.

Islamitische kunst (18 november)

Het doel van deze dag is om de waardering van artistieke uitingen van de islam – in het verleden en in het heden – te vergroten en om de rol van islamitische kunst bij het inspireren van andere artistieke bewegingen beter bekend te maken.

Kunst (15 april)

Het doel van deze werelddag is om de banden tussen artistieke creaties en de samenleving te versterken en de bijdrage van kunst aan duurzame ontwikkeling en vrede te benadrukken.

Logica (14 januari)

Het doel van deze dag is het versterken van internationale samenwerking, het bevorderen van de ontwikkeling van logica, zowel in het onderzoek als in het onderwijs, het ondersteunen van de activiteiten van verenigingen, universiteiten en andere instellingen die betrokken zijn bij logica, en het vergroten van het publieke begrip van logica en zijn implicaties voor wetenschap, technologie en innovatie.

Olijfbomen (26 november)

Het doel van deze dag is het aanmoedigen van de bescherming van de olijfboom en het bevorderen van de waarden van vrede, wijsheid en harmonie die hij symboliseert.

Portugese taal (5 mei)

Het doel van deze dag is de belangrijke rol te onderstrepen die de Portugese taal speelt bij het behoud en de verspreiding van de menselijke beschaving en cultuur.

Wiskunde (14 maart)

Het doel van deze dag is de belangrijke rol te benadrukken die wiskundige wetenschappen spelen bij het begrijpen van belangrijke maatschappelijke en planetaire uitdagingen. De dag is ook een gelegenheid om stil te staan bij de centrale rol van wiskunde in het leven van mensen.