Unesco Vlaanderen

Wegwijs in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Gepubliceerd op 06/03/2018 door Unesco Platform Vlaanderen

Het Vlaams netwerk van met Unesco geassocieerde scholen stelt een poster voor die scholen helpt om aan de slag te gaan met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

De Verenigde Naties legden in 2015 de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) in hun Agenda 2030 vast. Die doelstellingen vormen het richtsnoer voor de inspanningen van deze internationale organisatie om tegen 2030 het leven van alle mensen wereldwijd te verbeteren. “Nu we deze gemeenschappelijke reis aanvatten, verbinden we ons ertoe om niemand achter te laten,” zo staat te lezen in de Verklaring.

Door de toegenomen aandacht in het onderwijs voor onder andere wereldburgerschap en duurzame ontwikkeling vormen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen een uitstekend vertrekpunt voor het uitwerken van vernieuwende interdisciplinaire projecten. Om geïnteresseerden op weg te helpen is binnen het Vlaams Unesco ASPnet een inspirerende poster ontwikkeld.

Metrokaart

De poster is opgevat als een metrokaart. Elk Duurzaam Ontwikkelingsdoel is een metrolijn. De stations bestaan uit verschillende onderwerpen waarop de doelstelling betrekking heeft. Zoals in elk metronet ontvange bepaalde stations meerdere lijnen. Op die manier wordt de verwevenheid van de verschillende doelstellingen duidelijk. Het geheel illustreert de complexiteit van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, maar biedt tegelijk een houvast en inspiratie om ermee aan de slag te gaan in de klas.

Met deze poster beschikken scholen van het netwerk van met Unesco geassocieerde scholen (ASPnet) over een nuttig instrument om leerprojecten op te zetten rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Uiteraard kunnen ook andere scholen daar gebruik van maken. Zo sluit dit initiatief aan bij de ambitie van het ASPnet om kwaliteitsvol onderwijs te bevorderen door vernieuwende projecten en methoden te laten doorstromen naar scholen buiten het netwerk.

Informatie over ASPnet Vlaanderen >

Download Metrokaart Duurzame Ontwikkelingsdoelen