Unesco Vlaanderen

Betere mediawet voor Irak

Gepubliceerd op 13/11/2007 door Unesco Platform Vlaanderen

Iraakse mediamensen, parlementairen en vertegenwoordigers van de rechterlijke macht bespraken samen met internationale media-experts een wetsvoorstel dat door het Iraakse parlement behandeld wordt. Als het voorstel goedgekeurd wordt, is het voortbestaan van de Iraakse Media en Communicatie Commissie verzekert. Deze commissie doet sinds midden 2004 dienst als onafhankelijke nationale mediaregulator.

Het wetsvoorstel kan op veel bijval rekenen. Paolo Lembo, directeur van het kantoor van het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP) in Irak, is blij met het voornemen van de commissie om de media- en telecommunicatiewetgeving in Irak te versterken en liet weten dat agentschappen van de VN dergelijke initiatieven zullen blijven ondersteunen.

Van zijn kant wijst Mogens Schmidt, adjunct-directeurgeneraal voor Communicatie en Informatie van de UNESCO, op de fundamentele rol die de media kunnen spelen in het Iraakse verzoeningsproces. "Een wettelijk kader zorgt voor structuur en is toekomstgericht," zo meent hij. "We moeten dergelijke structuren koesteren als elementen van een langetermijnvisie gericht op verzoening en ontwikkeling."

Het overleg zorgde voor een aantal aanpassingen aan het wetsvoorstel die de vrijheid en onafhankelijkheid van de media in Irak ten goede moeten komen. Het voorstel moet nog een procedure doorlopen vooraleer het wet wordt. De UNESCO en het UNDP zullen met hun partners blijven werken aan de ontwikkeling van vrije en onafhankelijke media in Irak.

De bijeenkomst waarop het wetsvoorstel besproken werd, vond plaats tijdens een conferentie in Amman die gezamenlijk door het UNDP, de UNESCO en de Iraakse Media en Communicatie Commissie georganiseerd werd van 4 tot 7 november 2007.