Unesco Vlaanderen

Bezorgdheid over situatie in Jeruzalem

Gepubliceerd op 08/02/2007 door Unesco Platform Vlaanderen

De directeur-generaal van de UNESCO, Koïchiro Matsuura, toont zich bezorgd over de bouwwerken die de Israëlische regering heeft aangevat in de oude stad van Jeruzalem. De site valt immers onder de bescherming van de Werelderfgoedconventie van de UNESCO en staat zowel ingeschreven op de Werelderfgoedlijst als op de rode lijst van erfgoed in gevaar.

De directeur-generaal schreef een brief naar Israëlisch premier Ehud Olmert om erop aan te dringen dat de werkzaamheden - waarvan de plannen niet aan de UNESCO zijn overgemaakt - op geen enkele manier de uitzonderlijke universele waarde van de oude stad van Jeruzalem zouden bedreigen. Hij herinnerde de premier aan de conclusies van het Werelderfgoedcomité dat in 2006 in Vilnius (Litouwen) bijeenkwam en onder meer "bezorgd was over de obstakels en praktijken, zoals archeologische opgravingen of nieuwe bouwwerken, die de uitzonderlijke universele waarde van het cultureel erfgoed van de oude stad van Jeruzalem zouden kunnen aantasten" en aan de oproep aan "de Israëlische autoriteiten om het Werelderfgoedcomité alle relevante informatie te bezorgen omtrent de nieuwe gebouwen die gepland worden in de omgeving van de Klaagmuur en omtrent het heraanleggen van de toegang tot de Tempelberg."

De bijzondere waarde van Jeruzalem komt onder meer voort uit de nauwe band tussen historische en religieuze gebouwen en de bevolking. De directeur-generaal voegde eraan toe dat het verstoren van het delicaat evenwicht tussen de symbolen van de drie monotheïstische godsdiensten, het gevaar inhoudt om het respect voor de geloofsovertuigingen van sommige mensen met voeten te treden.

De directeur-generaal roept daarom alle mensen van goede wil op om elke activiteit die tot spanningen kan leiden, te staken - temeer omdat de gevolgen van dergelijke acties niet te voorzien zijn. De aangewezen aanpak is om elke activiteit die een bedreiging vormt voor het wederzijds respect, op te schorten totdat de dialoog terug een kans krijgt.