Unesco Vlaanderen

Bouwen op de vier pijlers van het onderwijs

Gepubliceerd op 11/09/2008 door Unesco Platform Vlaanderen

Ter gelegenheid van de Werelddag van de Leraar 2008 organiseren de Vlaamse UNESCO Commissie en Groep T - Internationale Hogeschool Leuven op 3 oktober 2008 een evenement rond de Vier pijlers van educatie: leren weten, leren doen, leren samenleven, leren zijn.

Onderwijsbeleidsmakers van over de hele wereld refereren graag naar deze vier pijlers sinds de UNESCO-commissie onder leiding van Jacques Delors ze in 1996 identificeerde. De praktijk wijst echter uit dat het niet zo eenvoudig is om deze principes te realiseren in de klas, de school en de samenleving.

De themadag wil leraren, lerarenopleiders en -begeleiders, directies en coördinatoren, en onderwijsbeleidsmakers in Vlaanderen samenbrengen en ze laten inspireren door de vier pijlers als uitgangspunt voor de onderwijspraktijk.

Voor de middag illustreren diverse gastsprekers, waaronder toenmalig commissielid Zhou Nanzhao, de impact van de vier pijlers op het onderwijs vandaag. Na de middag kiezen de deelnemers uit een aanbod van interactieve workshops rond concrete uitwerkingen van de vier pijlers in Vlaanderen, in onze buurlanden, en in de derde wereld. Na een receptie volgt er 's avonds nog een theatervoorstelling van SkaGeN, getiteld "DegrotemonD, een ode aan 2500 jaar redevoeren".

Klik hier voor meer informatie over het programma en om in te schrijven voor de themadag De vier pijlers van educatie in een globaliserende wereld: leren weten, leren doen, leren samenleven en leren zijn bij Groep T in Leuven.