Unesco Vlaanderen

BV's leerkracht voor één dag

Gepubliceerd op 04/10/2005 door Unesco Platform Vlaanderen

De UNESCO stelt ieder jaar op 5 oktober het werk van de leerkrachten wereldwijd in de kijker tijdens de Werelddag voor de Leerkracht. Die dag pakt Vlaanderen nu voor het eerst uit met een grote actie: de Vlaamse UNESCO Commissie en het onderwijstijdschrift Klasse hebben 100 BV's en gewone Vlamingen verzameld om die dag voor de klas te staan.

Honderd bekende en gewone Vlamingen worden leerkracht-voor-één-dag. In een dorpsschooltje of in een grote school volgen ze eerst een uur les. Ze kijken hoe het er anno 2005 op school aan toegaat. Ze leren over ontwikkelingsdoelen, vakoverschrijdende eindtermen, computers in de klas, ervaringsgericht leren...En natuurlijk komen ze ook zelf in actie. Ze gaan voor de kleuterklas staan of ze geven les aan leerlingen in het algemeen, hoger, buitengewoon, technisch of kunst- en beroepsonderwijs. Hun gastles kaderen ze in één van de grote thema's waar de UNESCO wereldwijd aan werkt: sociale gelijkheid, diversiteit van culturen, jongerencultuur, duurzaam milieu... Het Unesco Platform Vlaanderen stelde rond die onderwerpen infopaketten samen voor de gastleerkrachten zodat ze niet onbeslagen op het ijs komen op 5 oktober.

De Werelddag voor de Leerkracht wordt nagenoeg over heel de wereld gevierd op 5 oktober. De UNESCO startte ermee in 1994 en wil zo de waardering voor het werk van de leerkrachten benadrukken.

Klik hier om de actie bij Klasse te volgen.

Klik hier voor informatie over de Werelddag voor de Leerkracht.

Klik hier voor informatie over de Vlaamse UNESCO Commissie.