Unesco Vlaanderen

Conservatie van de minaret van Jam in Afghanistan

Gepubliceerd op 27/06/2019 door Unesco Platform Vlaanderen

Unesco start een project voor het verzekeren van de stabiliteit en de bescherming van de minaret van Jam in Afghanistan.

Recente overstromingen en de veiligheidssituatie bedreigen het behoud van de minaret en de archeologische site van Jam in Afghanistan. Unesco stuurt een missie naar de site en start een conservatieproject.

De minaret van Jam is blootgesteld aan verschillende risico's en het behoud ervan blijft een prioriteit voor de Afghaanse overheid. Als reactie op de overstromingen van de afgelopen weken zal Unesco, in nauwe samenwerking met Afghanistan, een eerste expertmissie sturen om noodmaatregelen te nemen en de schade vast te stellen. Deze maatregelen en de verzamelde informatie zullen dienen als basis voor de ontwikkeling van een gedetailleerd conservatieplan voor het monument en zullen als leidraad dienen voor prioritaire interventies om de stabiliteit van de minaret te waarborgen.

Er zal een gedetailleerd conservatieplan voor de minaret worden ontwikkeld, met als doel de bescherming, de structurele stabiliteit en de monitoring van de site te verbeteren. Een van de aspecten van het project is het creëren van een duurzame omgeving voor de opleiding en tewerkstelling van lokale vakmensen. Unesco-experts zullen nauw samenwerken met een team van Afghaanse medewerkers van ministeries en universiteiten om de lokale capaciteiten te versterken.

De minaret van Jam is een 65m hoge, sierlijke en slanke constructie uit de 12e eeuw. Samen met de omliggende overblijfselen was de minaret de eerste site van Afghanistan die in 2002 op de Werelderfgoedlijst en op de Lijst van het bedreigd werelderfgoed werd ingeschreven.

Het Werelderfgoedcomité van Unesco heeft eerder gewezen op de noodzaak om noodmaatregelen te plannen en uit te voeren. In oktober 2017 hielp Unesco de Afghaanse overheid bij het voltooien van het eerste gedetailleerde 3D-onderzoek van de minaret en zijn omgeving. Dit onderzoek leverde een uitgebreide reeks wetenschappelijke gegevens op, die een essentiële basis vormen voor de formulering van een gedetailleerd conservatieplan. Daarnaast heeft de Afghaanse overheid, met de steun van Unesco, in 2017 een voorlopig conservatieplan ontwikkeld, waarin een aantal prioritaire interventiemaatregelen werden opgenomen.