Unesco Vlaanderen

Cultureel erfgoed onder water beter beschermen

Gepubliceerd op 02/12/2011 door Unesco Platform Vlaanderen

De meest vooraanstaande academici, experten en onderwaterarcheologen zullen samen bespreken hoe de bescherming van het cultureel erfgoed onder water kan verbeterd worden tijdens een bijeenkomst in de Koninklijke Bibliotheek van België van 13 tot 14 december 2011. Het evenement komt er naar aanleiding van de tiende verjaardag van de UNESCO-conventie betreffende de bescherming van cultureel erfgoed onder water.

Er liggen naar schatting drie miljoen scheepswrakken op de zeebodem. Voor de kust van de Middellandse Zee alleen al, liggen er meer dan 150 gezonken steden - sommige zo groot als Pompeii en tot 5.000 jaar oud. Maar deze archeologische sites - en de verhalen die ze vertellen over de menselijke geschiedenis - staan bloot aan allerlei gevaren. Plunderingen, bergingen, olieboringen en bouwprojecten bij de kusten zijn slechts enkele van de bedreigingen voor dit opmerkelijk erfgoed.

De bijeenkomst in Brussel brengt meer dan 200 deelnemers samen om na te gaan hoe deze sites worden beheerd en hoe ze beter kunnen worden beschermd. De rol die de conventie daarbij kan spelen, staat centraal.

Aan de vooravond van de bijeenkomst is er een publiek luik. Onder de noemer Amazing History under Water vertellen drie gerenommeerde archeologen over hun ervaring. Het evenement gaat door aan de Vrije Universiteit Brussel om 19u op 12 december 2011. James Delgado (National Oceanic and Atmospheric Administration, VS) zal spreken over het wrak van de Titanic. Kenzo Hayashida (Asian Research Institute for Underwater Archaeology, Japan) zal vertellen over de vergane vloot van Kublai Khan. En Nicolas Flemming (National Oceanographic Centre of South Hampton, VK) laat het publiek een aantal gezonken steden ontdekken.

De Conventie betreffende de bescherming van cultureel erfgoed onder water is in 2001 aangenomen door de Algemene Conferentie van UNESCO. Het verdrag stelt duidelijk dat erfgoed onder water dezelfde bescherming moet genieten als erfgoed aan land en stelt een aantal richtlijnen voorop over hoe het moet worden beschermd. Tot nu toe is het geratificeerd door veertig landen.


Download het programma van Amazing History under Water op 12 december 2011

Download het programma van het UNESCO Scientific Colloquium on Factors Impacting Underwater Cultural Heritage op 13 en 14 december 2011 in Brussel