Unesco Vlaanderen

Vlaams expert in Unesco's adviesorgaan voor onderwatererfgoed

Gepubliceerd op 14/06/2021 door Vlaamse Unesco Commissie

Dr. Marnix Pieters is verkozen tot lid van de 'Scientific and Technical Advisory Body' (STAB) van de Unesco-Conventie over onderwatererfgoed. Dit orgaan bestaat in totaal uit 12 experten wiens voornaamste taak is technisch advies te formuleren over de implementatie van de Conventie en praktische bijstand te verlenen aan Lidstaten.

Dr. Pieters werkt als Onderzoeksdirecteur Archeologie bij het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed en heeft doorheen de jaren een indrukwekkende expertise opgebouwd.