Unesco Vlaanderen

De aarde vanuit de hemel

Gepubliceerd op 12/11/2001 door Unesco Platform Vlaanderen

De luchtfoto's van de gerenommeerde Franse fotograaf Yann Arthus-Bertrand weerspiegelen de wisselende natuurbeelden en levensuitingen maar ook de sporen van de mens en de aantastingen van het milieu. Zijn werk is een inventaris van de aarde aan het begin van dit nieuwe millennium. Het niet te scheiden geheel van foto's en begeleidende teksten zet de bezoeker aan tot nadenken over de evolutie van de planeet en de toekomst van de mens.

Onhoudbare situatie

Als fotograaf-getuige wil Yann Arthus-Bertrand zoveel mogelijk mensen, in alle landen, aanspreken. De tentoonstelling toont aan dat het ritme en de manier waarop de natuurlijke voorzieningen worden ontgonnen, verwerkt en verbruikt, stilaan onhoudbaar wordt.

De tentoonstelling komt op een scharniermoment. Meer dan ooit wordt het duidelijk dat we anders moeten tewerk gaan, dat we een duurzame ontwikkeling moeten nastreven om zowel aan de huidige noden als aan de noden van de toekomstige generaties te kunnen voldoen. De boodschap van Yann Arthus-Bertrand is duidelijk: deze ommezwaai, dit daadwerkelijk engagement ten bate van een duurzame ontwikkeling, hangt niet alleen van beleidsmakers af. We hebben allemaal een rol te spelen ter vrijwaring van de planeet. Allemaal kunnen en moeten we iets doen, onder andere door ons aan te sluiten bij de steeds groter wordende groep van burgers die druk uitoefenen op hun regeringen.

Archief van landschappen

Yann Arthus-Bertrand geniet wereldwijd bekendheid als specialist inzake luchtfotografie. Zijn werk verschijnt in grote internationale magazines zoals Paris-Match, Figaro Magazine, Stern, Geo, Aironne, Life en National Geographic. In 1991 richt hij het agentschap Altitude op: een unieke beeldbank van luchtfoto's gemaakt door fotografen uit alle hoeken van de wereld. In 1995 begint hij met steun van de UNESCO aan het project waarvan hij reeds lang droomt: "De aarde vanuit de hemel". Bedoeling is een beeldarchief aan te leggen van de opmerkelijkste landschappen van de wereld: een soort inventaris van de ecosystemen gezien vanuit de lucht, een ware stand van zaken van de planeet bij het begin van de 21e eeuw.

Met zijn bekommernis voor het lot van de komende generaties speelt Yann Arthus-Betrand bij elke foto in op de gevoelens en de verbeelding van de bezoeker. Deze tentoonstelling is geen doel op zich. Het is slechts een etappe van een groot project. Tientallen landen moeten de foto's nog te zien krijgen, zodat ook daar de publieke opinie kan worden wakker geschud. Dankzij de geografische coördinaten van elke opname zullen andere fotografen bovendien dezelfde sites kunnen terugvinden en zo het grootse werk kunnen verder zetten, zodat we de evolutie van onze natuurlijke rijkdommen en ecosystemen op de voet kunnen blijven volgen.

 

Praktische informatie

De tentoonstelling "De aarde vanuit de hemel" wordt georganiseerd door, en ten bate van de sociale werken van, de vijf Gentse Rotary-clubs. De tentoonstelling in Gent is te bezoeken in de Kunsthal van de Sint-Pietersabdij van 10 november tot 31 december 2001, alle dagen van 10 tot 18 u. (maandag gesloten). De toegangsprijs is 100 BEF voor scholieren en 200 BEF voor volwassenen.

Voor informatie en reserveringen kan u terecht bij Stefan Czerwatiuk, ACT !, Oudenaardsesteenweg 69, 9000 Gent, tel 09 / 221 90 97, fax 09 / 222 16 59, e-mail s.czerwatiuk@act-events.com

Over het project "De aarde vanuit de hemel" verscheen ook een prachtig boek bij Uitgeverij Lannoo.