Unesco Vlaanderen

De kracht van geletterdheid

Gepubliceerd op 23/10/2012 door Unesco Platform Vlaanderen

Een vijftigtal studenten uit Irak die konden genieten van het alfabetiseringsprogramma dat UNESCO in het land aanbiedt, vertellen hun verhaal in een bundeling getuigenissen die de Organisatie publiceert. De collectie illustreert de emaciperende kracht van geletterdheid met uit het leven gegrepen getuigenissen over hoe geletterdheid het leven van mensen kan veranderen.

De omvang van het analfabetisme in Irak blijft problematisch: 22% van de bevolking is er analfabeet, waaronder veel vrouwen op het platteland. Nochthans heeft de Iraakse minister van Onderwijs de voorbije jaren een grootschalig beleid ontwikkeld, in samenwerking met UNESCO, om de Education for All (EFA)-doeleinden te kunnen bereiken. Dit zijn doeleinden die in 2000 werden vooropgesteld om aan alle basisleerbehoeften van kinderen, jongeren en volwassenen te voldoen. Zowel het ministerie als nationale ngo's proberen het publieke bewustzijn rond analfabetisme te verhogen. Ze doen dit met verschillende activiteiten, oa. het uitreiken van prijzen aan goedpresterende studenten die een alfabetiseringscursus volgen, het uitzenden van televisiespotjes en het organiseren van hulpverlening aan de meest kwetsbare gemeenschappen in arme plattelandsgebieden.

De ervaring die UNESCO reeds opdeed in gebieden waar conflicten heersten om in de educatieve behoeften te voorzien, vult het werk van de Iraakse regering aan. Dit gebeurt via initiatieven zoals het Literacy Initative for Empowerment (LIFE) voor Irak, waarbij UNESCO advies verstrekt aan de overheid en expertise ter beschikking. Binnen hetzelfde kader helpt de Organisatie ook bij het opstellen van leerplannen en geschikt lesmateriaal. Ook de oprichting van vier opleidingscentra in de provincies Baghdad, AL-Muthanna en Dyala is een aanwinst in deze strijd tegen analfabetisme.

"Analfabetisme is een van de grootste uitdagingen van de Iraakse regering en haar partners. Het is de sleutel tot het doen slagen van de verschillende hervormingsprocessen in het onderwijs," zegt Mohamed Djelid, directeur van het Iraakse UNESCO-kantoor. Hij voegt er aan toe dat "de Iraakse regering samen met de steun van UNESCO een gedetaileerd nationaal beleid heeft ontwikkeld om aan internationale criteria en de dringende behoeftes van Iraakse analfabeten tegemoet te komen."

Eerder verscheen een gelijkaardige verzameling getuigenissen van Afghaanse cursisten. Later komt er ook een dergelijke publicatie met getuigenissen uit Soedan.


Download The Power of Literacy: Stories from Iraq

Download The Power of Literacy: Stories from Afghanistan