Unesco Vlaanderen

De oceaanbodem in kaart brengen

Gepubliceerd op 15/03/2018 door Unesco Platform Vlaanderen

Unesco stapt in een project om tegen 2030 een gedetailleerde kaart te produceren van de volledige oceaanbodem.

Experts van Unesco's Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) en van de Internationale Hydrografische Organisatie (IHO) coördineren samen een project om de volledige oceaanbodem in kaart te brengen tegen 2030. De Japanse Nippon Stichting zorgt voor het startkapitaal dat het project mogelijk maakt. De stichting geeft daarvoor 2 miljoen dollar per jaar.

Beschikken over een gedetailleerde kaart biedt veel voordelen. Het kan bijdragen tot de wereldwijde inspanningen om vervuiling te bestrijden, het behoud van de zee bevorderen, het traject van een tsunami helpen voorspellen, en de studie van getijden en golfslag ondersteunen. Het kan ook helpen bij zoek- en reddingsoperaties, zoals bij het verdwijnen van de MH370 Malaysian Airlines-vlucht in maart 2014.

Ondanks de voor de hand liggende nuttige toepassingen, ontbreken gedetailleerde bathymetrische gegevens – de topografie van de oceaanbodem –  nog steeds voor een groot deel van de oceaan. Meer dan 85% van de oceaanbodem op de wereld is nog steeds niet onderzocht met moderne kaartmethodes. Daardoor weten we vandaag meer over Mars dan over de diepten van de oceaan.

Het Seabed 2030-project zal een belangrijke bijdrage leveren aan Duurzaam Ontwikkelingsdoel 14 “behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen” en het VN-decennium van Oceaanwetenschappen voor Duurzame Ontwikkeling (2021-2030).

Meer informatie over het Seabed 2030-project >