Unesco Vlaanderen

Doe iets aan de alfabetisering in Europa

Gepubliceerd op 22/01/2013 door Unesco Platform Vlaanderen

 

Vandaag stellen UNESCO en de Europese Commissie in het Europees Parlement in Brussel het rapport voor van de EU Expertgroep van Deskundigen over Alfabetisering. Sprekers bij de voorstelling zijn de Nederlandse prinses Laurentien, Speciaal gezant van UNESCO voor geletterdheid, de Europese Commissarissen Vassiliou (Onderwijs) en Piebalgs (Ontwikkeling) en Dr. Marope, directeur Basisonderwijs en -vaardigheden bij UNESCO.

Het rapport opent met de mededeling dat alle Europese landen met een alfabetiseringscrisis kampen. Daarbij dienen we ons te realiseren dat lezen en schrijven veel meer is dan een techniek of een vaardigheid. Geletterdheid draait om zelfvertrouwen en het vermogen om in de samenleving te functioneren als individu, als actieve burger, als werknemer of als ouder. We leven wat dit betreft in een paradox: terwijl het digitale tijdperk almaar meer geletterdheid vereist, blijven miljoenen Europeanen van alle leeftijden hopeloos achter.

Veel te vaak gaan we ervan uit dat iedereen kan lezen en schrijven, informatie kan verwerken en op een kritische manier met de beschikbare informatiebronnen kan omgaan. Zo blijkt dat ongeveer 1 op 5 Europeanen niet over de vereiste lees- en schrijfvaardigheden beschikt om met succes in een moderne samenleving te functioneren.

Het voorgestelde rapport bespreekt de belangrijkste en meest urgente problemen en mogelijke oplossingen om ervoor te zorgen dat iedere inwoner in Europa voldoende geletterd wordt.


Kom in actie! (Nederlandstalige samenvatting van het rapport van de EU Expertgroep van Deskundigen over Alfabetisering)

Act Now! (Volledig rapport van de EU Expertgroep van Deskundigen over Alfabetisering)