Unesco Vlaanderen

Duiken voor vrede

Gepubliceerd op 19/06/2014 door Unesco Platform Vlaanderen

De lidstaten van de Unesco Conventie voor de Bescherming van Cultureel Onderwatererfgoed roepen duikers, individueel of in clubverband, op om de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog aan te grijpen om het onderwatererfgoed uit die periode in de kijker te plaatsen. Dat kunnen ze doen door ernaar te duiken op zaterdag 28 juni 2014.

Erfgoedsites en hun artefacten bieden ons een unieke blik op ons verleden. Het onderwatererfgoed van de Eerste Wereldoorlog herinnert ons aan de tragedies die dit internationale conflict veroorzaakte en aan de noodzaak om te blijven bouwen aan vrede. Veel van de sites worden bedreigd, onder meer door corrosie maar ook door duikers op zoek naar een souvenir of door bedrijven die metalen recupereren uit scheepswrakken. Het initiatief om te duiken naar dit erfgoed vraagt aandacht voor deze problematiek.

Uiteraad wordt verwacht dat duikers zich aan een aantal afspraken houden, in overeenstemming met de principes van de Unesco Conventie voor de Bescherming van Cultureel Onderwatererfgoed. De nadruk ligt op het respectvol benaderen van de sites omwille van hun aard als erfgoedsite maar eveneens als begraafplaats. In geen geval mogen duikers souvenirs mee naar boven brengen. Wel worden ze aangemoedigd om foto's en video's van hun duiken online te publiceren zodat de rest van de wereld het onderwatererfgoed met eigen ogen kan aanschouwen.

De Vlaamse Regering steunt het programma van Unesco dat aandacht vraagt voor het onderwatererfgoed van de Eerste Wereldoorlog. Zo maakt de overheid het onder meer mogelijk voor Unesco om een internationale wetenschappelijke conferentie te organiseren over hoe meer bewustzijn omtrent onderwatererfgoed kan gecreëerd worden en op welke manier we dit erfgoed het best kunnen beschermen. Een en ander vindt plaats in het Provinciaal Hof in Brugge van 26 tot 28 juni 2014.

Unesco Conventie voor de Bescherming van het Cultureel Onderwatererfgoed

Activiteiten rond het onderwatererfgoed van de Eerste Wereldoorlog bij Unesco