Unesco Vlaanderen

Duurzaam grondwaterbeheer in Irak

Gepubliceerd op 16/12/2016 door Unesco Platform Vlaanderen

Unesco-project stimuleert wetenschappelijk onderzoek om binnenlands ontheemden en vluchtelingen betere toegang tot water te geven.

Unesco en het Zwitserse Agentschap voor Ontwikkeling en Samenwerking hebben een overeenkomst gesloten om een impuls te geven aan het wetenschappelijk onderzoek en het duurzaam beheer en gebruik van grondwater in de Koerdische regio van Irak.

“Dit project toont aan hoe wetenschappelijk onderzoek, samenwerking en opleiding kunnen helpen om humanitaire noden te lenigen,” zegt Louise Haxthausen, hoofd van het Unesco-kantoor in Irak. “Het zal leiden tot betere besluitvorming en meer efficiënt gebruik van de waterbronnen, wat uiteindelijk duizenden kwetsbare mensen, waaronder binnenlands ontheemden en vluchtelingen, zal ten goede komen.”

Het project zal de grondwaterbronnen in kaart brengen die geschikt zijn om noodhulp te bieden aan binnenlands ontheemden, vluchtelingen en de gemeenschappen die hen opvangen. Er zullen ook exploratieboringen worden uitgevoerd om ondiep grondwater naar boven brengen. Het Iraaks bestuur verantwoordelijk voor de waterhuishouding zal worden uitgerust met de operationele en bestuurlijke capaciteiten om geïntegreerd grondwaterbeheer toe te passen volgens de beste internationale standaarden ter zake.

Het nieuwe project gaat in januari 2017 van start. Het sluit aan bij een ander onderzoeksprogramma van Unesco dat het watertekort in Irak wil verhelpen door informatie te verzamelen over de grondwaterbronnen van het land en in te zetten op het duurzaam beheer en gebruik ervan. De Europese Unie is geldschieter van dat programma.