Unesco Vlaanderen

Eerste Wereldwaterrapport

Gepubliceerd op 03/03/2003 door Unesco Platform Vlaanderen

Op 5 maart stellen de Verenigde Naties het meest uitgebreide en actuele rapport over de staat van 's werelds zoetwaterbronnen voor aan de media. Dit gebeurt in Tokio (Japan) aan de vooravond van het Derde Wereldwaterforum (16-23 maart 2003).

In welke mate zullen klimaatsverandering, bevolkingsgroei en toenemende vervuiling de watercrisis verergeren? Hoeveel water is er per persoon voorradig in bijna alle landen? Hoeveel water hebben we nodig voor de voedselzekerheid in de komende 15, 25 en 50 jaar? De internationale gemeenschap nam zich voor om de proportie mensen zonder toegang tot water en sanitair te halveren tegen 2015. Welke regio's zitten op het juiste spoor? Hoeveel zal het kosten om deze doelstellingen te bereiken? Hoe groot is de kans dat landen in de toekomst oorlog voeren met water als inzet?

Het World Water Development Report (WWDR) verzamelt alle beschikbare gegevens om op deze en andere vragen te antwoorden. Voor het eerst werkten alle VN-agentschappen en commissies die rond water actief zijn, samen om de vooruitgang in het streven naar watergerelateerde doelstellingen te meten in deelgebieden zoals volksgezondheid, voedselvoorziening, ecosystemen, stadsbeleid, industrie, energie, risicomanagement, economische evaluatie en bestuur.

Met meer dan 25 wereldkaarten, talrijke tabellen en grafieken en zeven casestudies van grote stroomgebieden, analyseert het rapport ook hoe verschillende samenlevingen omgaan met waterschaarste en welke maatregelen werken en niet werken. Het legt de basis voor de VN om regelmatig te peilen naar, en verslag uit te brengen over, de toestand van deze hulpbron door een reeks gestandaardiseerde methodologieën, data en indicatoren te ontwikkelen.

Het rapport wordt voorgesteld tijdens een persconferentie op 5 maart in Tokio door Gordon Young, coördinator van het World Water Assesment Programme (WWAP) dat het rapport in naam van 23 VN-agentschappen realiseerde. Het secretariaat van het WWAP is ondergebracht bij de UNESCO.