Unesco Vlaanderen

Fototentoonstelling Ontmoetingen met de Sahara

Gepubliceerd op 22/02/2006 door Unesco Platform Vlaanderen

De fototentoonstelling Ontmoetingen met de Sahara belicht aan de hand van uniek beeldmateriaal het grootste woestijngebied ter wereld. Een tiental kunstenaars, fotografen en wetenschappers uit diverse disciplines verleenden hun medewerking en brachten zowel het natuurlijk als het cultureel erfgoed in beeld. De tentoonstelling is een realisatie van Saharas Fragiles, een Franse organisatie die het publiek wil sensibiliseren voor de problemen waarmee mens en natuur in dit bijzondere woestijngebied worden geconfronteerd. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de rol van het toerisme. De tentoonstelling opent de deuren op zaterdag 11 maart om 16u en is daarna nog tot 23 maart gratis te bezichtigen in het Provinciaal Hof (telkens van 12u30 tot 17u30) op de markt van Brugge.

De tentoonstelling wordt georganiseerd door Wegwijzer Reisinfo in samenwerking met het Unesco Platform Vlaanderen en het Provinciaal Noord-Zuid Centrum. Aanleiding is het Internationaal Jaar van de Woestijnen en Woestijnvorming. Speciaal voor deze tentoonstelling brengt het Unesco Platform Vlaanderen een publicatie voor het brede publiek uit die tijdens de Reismarkt (11-12 maart 2006, Stadshallen, Brugge) en de tentoonstelling op ruime schaal verspreid wordt.

De publicatie Moet er nog zand zijn? - UNESCO's werk rond woestijnen en woestijnvorming besteedt onder meer aandacht aan het Unesco-project The Sahara of Cultures and People dat deel uitmaakt van de inspanningen die de UNESCO levert om de armoede te bestrijden en erop gericht is om de landen van de Sahara en de verschillende toeristische spelers die in de regio actief zijn, te laten samenwerken om een duurzaam toeristisch beleid op te stellen en uit te voeren. Verder komt ook het werelderfgoed in de Sahara aan bod en wordt stilgestaan bij het Internationaal Jaar van de Woestijnen en Woestijnvorming en het Mens- en Biosfeerprogramma van de UNESCO dat de brug wil slaan tussen de natuur- en de sociale wetenschappen.

Scholen die de tentoonstelling willen bezoeken, kunnen gebruik maken van een educatief aanbod. Er is de mogelijkheid tot een begeleid bezoek, een workshop over de woestijnculturen van Zuid-Marokko of een infosessie over de woestijnen van de wereld.

Voor meer informatie over het educatief aanbod bij de tentoonstelling Ontmoetingen met de Sahara: chris@wegwijzer.be of 050 33 21 78.

Klik hier voor meer informatie over de Reismarkt en de tentoonstelling Ontmoetingen met de Sahara.