Unesco Vlaanderen

Het onderwijs van Zuid-Soedan ligt in puin

Gepubliceerd op 11/07/2018 door Unesco Platform Vlaanderen

Het land telt het hoogste percentage niet-schoolgaande kinderen ter wereld en kinderen die wel naar school gaan, kampen met een grote leerachterstand.

Ten minste 2,2 miljoen kinderen in Zuid-Soedan krijgen geen onderwijs – het hoogste percentage niet-schoolgaande kinderen in de wereld. Dat staat te lezen in een studie die Unesco eerder deze maand publiceerde. Jaren van conflicten, ontheemding en de instorting van de economie, zorgen ervoor dat kinderen verstoken blijven van onderwijs. Met alle gevolgen van dien voor de toekomst van het land.

De studie is een primeur voor het land. Ze waarschuwt dat het aantal kinderen dat geen onderwijs geniet, binnen twee jaar met 200 000 zal toenemen als er niets veranderd in het land.

Leerachterstand

Uit het onderzoek blijkt dat er nog een ander groot probleem is met het onderwijs in Zuid-Soedan. Kinderen beginnen er veel te laat met school. Tot 86% van de leerlingen is ten minste vijf jaar ouder dan de graadleeftijd. Dat betekent dat leerlingen in de eerste graad (aanvangsleeftijd: 5 jaar) vaak 10 jaar of ouder zijn. Die achterstand is vooral een probleem voor oudere leerlingen. Zij willen namelijk zo snel mogelijk vaardigheden verwerven waarmee ze in hun levensonderhoud en dat van hun familie kunnen voorzien.

De studie pleit voor meer investeringen in het verzamelen van onderwijsdata en voor verdere profilering van niet-schoolgaande kinderen. Dat moet helpen om onderwijsinitiatieven op te zetten die afgestemd zijn op de behoeften van de leerlingen. Daarnaast benadrukt ze het belang van functionele scholen met zuiver water, boeken, opgeleide leraren en een veilige leeromgeving die vrij is van conflict.

Investeren in onderwijs is van groot belang voor Zuid-Soedan. Opgeleide kinderen kunnen immers een betere toekomst opbouwen voor zichzelf en het land.

Download Global Initiative on Out of School Children South Sudan Country Study