Unesco Vlaanderen

Hilde Crevits op Algemeen Beleidsdebat Unesco

Gepubliceerd op 27/11/2015 door Unesco Platform Vlaanderen

Aan het begin van de Algemene Conferentie van Unesco is er traditioneel het Algemeen Beleidsdebat: een kans voor de lidstaten om zich uit te laten over de koers die Unesco vaart en de aandachtspunten die volgens hen van belang zijn. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits nam er op 4 november namens België het woord.

In haar toespraak riep minister Crevits de lidstaten onder meer op werk te maken van een mondiaal kader voor de erkenning van hoger onderwijskwalificaties. Er zijn al verschillende regionale conventies, maar ons land pleit nu voor "een mondiale conventie die linken legt tussen de diverse regionale afsprakenkaders."

Minister Crevits: "Een uniform wereldwijd kader zou garanties kunnen bieden aan mensen die in het buitenland gaan werken of mensen die moeten vluchten dat de procedure voor erkenning van hun diploma hoger onderwijs volgens gelijkaardige procedures zal verlopen, waar ze ook komen."

De Algemene Conferentie is het hoogste orgaan van Unesco. Er zijn 195 lidstaten in vertegenwoordigd. De conferentie vindt tweejaarlijks plaats en beslist over het programma en de begroting van de Organisatie. De huidige bijeenkomst is de 38ste en loopt van 3 tot 18 november 2015.