Unesco Vlaanderen

Hoe zou het nog zijn met het werelderfgoed?

Gepubliceerd op 07/12/2017 door Unesco Platform Vlaanderen

De Vlaamse overheid ondersteunde Unesco bij de ontwikkeling van een systeem om alle informatie over de bewaring van werelderfgoed te bundelen en toegankelijk te maken.

Het Werelderfgoedcentrum van Unesco vierde op 5 december 2017 het vijfjarig bestaan van het World Heritage State of Conservation Information System. Dat is een uitgebreide database die online te raadplegen is. Het is een ware schatkamer van betrouwbare informatie over de toestand van culturele en natuurlijke werelderfgoedsites. De gegevens hangen ook een beeld op van de bedreigingen waaraan werelderfgoedsites het hoofd moesten bieden en van de problemen waarmee ze nu te kampen hebben.

Het systeem bevat meer dan 3 400 verslagen over 547 werelderfgoedsites in 143 landen. Dat het systeem al bijna 1 miljoen pageviews registreerde, toont aan dat het is uitgegroeid tot een waardevol instrument voor al wie betrokken is, of geïnteresseerd is, in erfgoedbescherming.

Vlaamse steun

Het Werelderfgoedcentrum verzamelde al lang informatie over de toestand van beschermde werelderfgoedgebieden. Maar door de jaren heen bleek dat de informatie versnipperd was en weinig toegankelijk voor mensen die betrokken waren bij de conservatie van werelderfgoedsites. Daarom stelde het Werelderfgoedcentrum in 2011 een ambitieus plan op voor een allesomvattend online systeem. Dankzij steun van de Vlaamse overheid (langs het Algemeen Trustfonds FUT) en van Frankrijk kon het Werelderfgoedcentrum het World Heritage State of Conservation Information System ontwikkelen gedurende een periode van twee jaar. Nadien stond het Werelderfgoedcentrum in voor de stelselmatige uitbouw en aanvulling van het systeem.

Schat aan informatie

Gebruikers vinden talrijke documenten in het systeem betreffende de toestand van werelderfgoedsites. Het gaat onder meer om officiële verslagen van het Werelderfgoedcomité, verslagen ingediend door de lidstaten van de Werelderfgoedconventie, missieverslagen, beslissingen van het Werelderfgoedcomité, documenten over internationale hulp enz. Al deze informatie kan worden opgezocht aan de hand van verschillende parameters om het systeem zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Ondertussen beperkt het systeem zich niet tot informatie over de staat van bewaring van werelderfgoedsites. Er is tal van andere informatie beschikbaar met betrekking tot erfgoedconservatie die erfgoedbeheerders en beleidsmakers kunnen helpen bij het uitvoeren van hun taak zoals voorbeeldpraktijken, aanbevelingen, strategieën enz.

Raadpleeg het World Heritage State of Conservation Information System >