Unesco Vlaanderen

Homo- en transfobie op school bestrijden

Gepubliceerd op 19/05/2016 door Unesco Platform Vlaanderen

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits nam deel aan de tweedaagse Unesco-conferentie over homo- en transfobie in het onderwijs op 17 en 18 mei 2016 in Parijs waar ze het Vlaamse beleid voorstelde. Deze conferentie op ministerieel niveau viel samen met de Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie (IDAHOT 2016). Unesco organiseerde de conferentie om uitwisseling tussen landen te stimuleren en om landen aan te zetten verder te werken aan een geïntegreerd beleid.

Minister Crevits lichtte het Vlaamse beleid toe tijdens de rondetafel over preventie. Het Vlaams onderwijs zet in op preventie en bewustwording via een inclusieve aanpak: hoe versterken we de lesinhoud, de leerlingen en de leraren en hoe knopen we aan met de brede samenleving? Het beleidsdomein Onderwijs werkt hiervoor samen met çavaria, de koepel van holebi- en transgenderverenigingen in Vlaanderen en Brussel.

Daarnaast stelde Hilde Crevits ook een een bouwpakket voor het Vlaams onderwijs voor. Met een project waarin leerlingen bemiddelen op eigen school tussen jongeren, de hervorming van de lerarenopleiding, een brochure over transgenders op school en een opvolgrondetafel over genuanceerde en niet-stereotyperende beeldvorming in schoolmateriaal wil de minister een inclusief klimaat in de Vlaamse scholen creëren.

Hoe tolerant zijn wij?

Ons land scoort goed op het vlak holebi- en transgender-wetgeving. De algemene kijk op holebi's is positief. Iets wat elk jaar nog toeneemt. Volgens recente UNIA-cijfers geeft een meerderheid van de Vlamingen duidelijk aan geen problemen te hebben met holebi's. Vijf op zes vindt dat een homoseksuele leerkracht daar mag voor uitkomen. Daar tegenover staat dat één op twee holebi-jongeren wel eens te maken krijgt met discriminatie, geweld of pestgedrag op school. En een kwart van de Vlamingen verzet zich tegen de stelling dat kinderen zouden moeten leren dat holebi-zijn normaal is.

Hilde Crevits: "Ons onderwijs moet een huis zijn waar iedereen kan thuiskomen. Dat is de beste omgeving om jongeren waarden bij te brengen rond respect voor elkaar en omgaan met verschillende meningen. Als je jongeren versterkt om voor elkaar op te komen bij een conflict, dan zullen ze dat ook doen wanneer iemand wordt gepest omwille van geaardheid of huidskleur. Elk geval van pesten, uitsluiting of geweld binnen en buiten de schoolmuren is er één teveel. Met deze Unesco-conferentie geven we wereldwijd een duidelijk signaal, ook aan de landen die niet aanwezig zijn."

Wereldwijde stand van zaken

Tijdens de Conferentie is Out In The Open voorgesteld. Dit rapport geeft een wereldwijde stand van zaken met tips en methodieken over hoe het onderwijs geweld tegen holebi's en transgenders kan bestrijden. Het bevat ook aanbevelingen voor een geïntegreerd beleid.


Download Out In The Open

Download een samenvatting van Out In The Open

Het werk van Unesco rond holebi- en transgender-gerelateerd geweld op school

çavaria, de koepel van holebi- en transgenderverenigingen in Vlaanderen en Brussel