Unesco Vlaanderen

Inhuldiging UNESCO Leerstoel voor Eremologie

Gepubliceerd op 23/01/2008 door Unesco Platform Vlaanderen

Op 22 januari 2008 is de UNESCO Leerstoel voor Eremologie aan de Universiteit Gent (Ugent) ingehuldigd door de Vlaamse UNESCO Commissie en de UGent. Dat gebeurde met een academische zitting met voorname sprekers waaronder dr. Filippo Giorgi, vice-voorzitter van het International Panel for Climate Change (IPCC) dat in 2007 de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst mocht nemen.

Eremologie is de tak van de wetenschap die zich toelegt op het beheer van droge gebieden en op de bestrijding van woestijnvorming. De vakgroep Bodembeheer en Bodemhygiëne van de UGent heeft een jarenlange traditie met betrekking tot bestrijding van landdegradatie en processen van woestijnvorming. Sinds 1989 coördineert de vakgroep ook het International Center for Eremology dat in de gebouwen van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen beschikt over een unieke windtunnel die zeer frequent door verschillende, nationale en internationale, onderzoekers wordt gebruikt.

De erkenning door de UNESCO biedt nieuwe mogelijkheden tot internationale samenwerking en het opstarten van projecten rond klimaatverandering, oorzaken (naast directe menselijke invloed) van woestijnvorming, en landdegradatie met vermindering van biodiversiteit en met negatieve socio-economische gevolgen.

Ter gelegenheid van de inhuldiging van de UNESCO Leerstoel voor Eremologie, vindt er op 23 januari aan de UGent een conferentie over woestijnvorming plaats. De conferentie is gewijd aan recente onderzoeksresultaten omtrent woestijnvorming en aan manieren en middelen om woestijnvorming te bestrijden. De nadruk ligt op onderwerpen als bodem en water, biodiversiteit, klimaat, socio-economische aspecten en de genderproblematiek.