Unesco Vlaanderen

Internationaal Jaar van het Zoetwater

Gepubliceerd op 11/12/2002 door Unesco Platform Vlaanderen

Tijdens een ceremonie op het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York wordt op 12 december het officiële startschot gegeven voor het Internationaal Jaar van het Zoetwater (2003). Bedoeling van dit initiatief is het publieke bewustzijn aan te scherpen voor het belang van de bescherming en het beter beheer van de zoetwatervoorraden.

Wereldwaterforum

Een van de belangrijkste evenementen in het kader van het Internationaal Jaar van het Zoetwater, wordt het derde Wereldwaterforum dat van 16 tot 23 maart 2003 in het Japanse Kyoto gehouden wordt en samenvalt met de jaarlijkse viering van Wereldwaterdag (22 maart). Tijdens deze internationale conferentie zal het World Water Assessment Programma (WWAP), een samenwerkingsverband tussen 23 VN-agentschappen die werken rond zoetwater en geleid wordt door de UNESCO, haar Wereldwaterontwikkelingsrapport voorstellen. Dat is het eerste uit een reeks geplande rapporten over de bedreigingen voor het water in de wereld en zal voortaan om de drie jaar uitgegeven worden. Het rapport wijst op cruciale thema's en problemen die geïllustreerd worden aan de hand van diepgaande case-studies van representatieve stroomgebieden.

Doelstellingen

Een van de ambities van het Internationaal Jaar is het herbevestigen van de waterdoelstelling van de VN Millenniumverklaring die tegen 2015 de proportie van de wereldbevolking die geen toegang heeft tot veilig drinkwater, of het zich niet kan veroorloven, wil halveren en een halt wil toeroepen aan de niet-duurzame exploitatie van waterhulpbronnen. Die doelstelling, waar ook de Wereldtop voor Duurzame Ontwikkeling van Johannesburg (augustus 2002) zich achter schaarde, stelt tegen 2015 ook een halvering voorop van de proportie van de wereldbevolking die geen toegang heeft tot basissanitair en erkent de sleutelrol van water in landbouw, energievoorziening, gezondheidszorg, biodiversiteit en ecosystemen, alsook in de strijd tegen de armoede.

"Het Internationaal Jaar is een uitstekende gelegenheid om het publieke bewustzijn te vergroten voor het belang van water en om mensen van alle leeftijden te betrekken bij verschillende facetten van de waterproblematiek," zegt Alberto Tejada-Guibert, de UNESCO coördinator van het Internationaal Jaar van het Zoetwater.

Voorspellingen geven aan dat de gevolgen van de bevolkingsgroei, de opwarming van de aarde en het verkeerd beheer van de bestaande watervoorraden nog zullen verergeren en heel wat landen voor serieuze waterproblemen zullen stellen. Om mogelijke conflicten over gedeelde waterhulpbronnen tussen landen te helpen vermijden, startte het Internationaal Hydrologisch Programma (IHP) van de UNESCO een project op onder de noemer "From Potential Conflict tot Cooperation Potential".

 

Voor meer informatie over de verschillende facetten van de waterproblematiek, is er de cd-rom "Het blauwe goud" die u in onze rubriek 'extra' vindt.

Voor meer nieuws over de inspanningen van de UNESCO omtrent water: http://www.unesco.org/water/

Voor meer over het Internationaal Jaar van het Zoetwater: http://www.wateryear2003.org