Unesco Vlaanderen

Internationaal vredessymposium in Brussel

Gepubliceerd op 28/10/2013 door Unesco Platform Vlaanderen

Op maandag 4 november 2013 organiseert de Vlaamse overheid een internationaal vredessymposium in Brussel. Het symposium wil Nobelprijswinnaars voor de Vrede samenbrengen met beleidsmakers, wetenschappers en specialisten uit de praktijk. Het symposium stelt zich tot doel om de bijdrage van de wetenschap als een katalysator voor de vrede op de internationale agenda vast te pinnen en om beleidsaanbevelingen te formuleren voor intergouvernementele organisaties en instellingen. Tegelijkertijd is het symposium een uitgelezen kans om de banden tussen beleidsvorming, wetenschap en praktijk aan te halen. Daarnaast komt ook de maatschappelijke valorisatie van de wetenschap aan bod.

Thematisch zal de aandacht gaan naar de bijdragen van de wetenschap aan traumabehandeling en transformatie. 'Trauma' verwijst in deze context naar conflict- en rampengerelateerde psychologische trauma's en post-traumatische stoornissen. De wetenschappelijke literatuur leert dat een snelle en doelgerichte traumabehandeling van slachtoffers van conflicten noodzakelijk is om te vermijden dat de geleden psychologische schade onomkeerbaar is.

'Transformatie' is de overkoepelende benaming voor multidisciplinaire interventies die bijdragen tot de structurele wederopbouw of heroriëntering van samenlevingen die door periodes van een intens conflict zijn gegaan. Concreet gaat het over de directe inzet van onder meer onze economisch, juridisch, administratief en maatschappelijk kapitaal voor de grondige heroriëntering van deze samenlevingen.