Unesco Vlaanderen

Internationale Alfabetiseringsdag

Gepubliceerd op 08/09/1999 door Unesco Platform Vlaanderen

Federico Mayor: "De Internationale Alfabetiseringsdag is een gelegenheid om nogmaals te benadrukken hoe belangrijk het kunnen lezen en schrijven is voor de persoonlijke ontplooiing en de duurzame ontwikkeling. Het is ook een gelegenheid om de waarden -waardigheid en gelijkheid- te loven die de drijvende kracht zijn achter de strijd om iedereen, via alfabetisering, de vrije toegang tot kennis te verlenen. Maar het is evenzeer een gelegenheid, om onszelf eraan te herinneren, dat, op de vooravond van het nieuwe millennium, en ondanks onze inspanningen, nog steeds meer dan 120 miljoen kinderen geen school kunnen lopen, en daardoor misschien nooit de kans zullen krijgen om te leren lezen en schrijven. Tenzij wij hen die kans alsnog bieden.

Nieuw begrip

Elk land is zich bewust van het belang van alfabetisering en de positieve implicaties ervan voor de democratie, de duurzame ontwikkeling, de bestrijding van de armoede, de emancipatie van de vrouw en de integratie van de uitgeslotenen. Maar opdat die positieve ontwikkeling ook daadwerkelijk een nieuwe dynamiek zou creëren, moeten we mensen niet alleen leren lezen en schrijven, ze moeten ook nog andere praktische vaardigheden kunnen opdoen om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Er is met andere woorden een nieuw begrip van de term 'geletterdheid' nodig. Alfabetisering moet passen in een ruimer geheel, dat is afgestemd op de behoeften van de gemeenschap, zodat de algemene duurzame ontwikkeling in de hand wordt gewerkt.

Daarom wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen die bij alfabetisering betrokken is: regeringen, burgerlijke instellingen, donors en vrijwilligers, te vragen hun huidige alfabetiseringsbeleid te evalueren, en het in te passen in een bredere visie van alfabetisering. Laten we met z'n allen onze inspanning hernieuwen, om één van de hoogste menselijke aspiraties te realiseren: een ware democratische leergemeenschap waarin iedereen in vrede kennis kan vergaren om te werken aan de persoonlijke ontwikkeling en die van de gemeenschap. Als we slechts een klein percentage van de middelen die momenteel worden geïnvesteerd in oorlogstechnologie, konden herverdelen ten voordele van dit streven, dan zouden we al een heel stuk dichter staan bij de realisatie van onze droom.

Voorwaarts

Vandaag, op de Internationale Alfabetiseringsdag, hernieuw ik UNESCO's engagement om dit doel te bereiken, in samenwerking met al onze partners. In naam van UNESCO, wil ik mijn oprechte appreciatie uitdrukken voor de genereuze steun die onze partners binnen het VN-systeen, en daarbuiten, gaven aan alfabetiseringsprojecten over de hele wereld. Ik wil ook hulde brengen aan de honderdduizenden leraars en organisatoren -velen onder hen vrijwilligers- wiens onvermoeibare toewijding al zoveel heeft bereikt. Het is hun voorbeeld, dat ons vandaag de weg voorwaarts wijst."