Unesco Vlaanderen

Internationale dag van de moedertaal

Gepubliceerd op 17/02/2011 door Unesco Platform Vlaanderen

Naar aanleiding van de Internationale dag van de moedertaal, jaarlijks gehouden op 21 februari, beklemtoont UNESCO directeur-generaal Irina Bokova het belang van talen: "Moedertaal en taaldiversiteit beïnvloeden in grote mate de identiteit van individuen. Maar als bron van creativiteit en als middel voor culturele expressie zijn ze eveneens van belang voor de samenleving. Talen zijn een niet te onderschatten factor bij ontwikkeling en groei. Het is welbekend hoe belangrijk onderwijs in de moedertaal is voor het behalen van goede leerresultaten. Het kan bovendien ingezet worden als een instrument om discriminatie te bestrijden en om achtergestelde groepen te bereiken."

"Meertaligheid biedt talrijke kansen voor dialoog, die noodzakelijk is voor het vergroten van wederzijdse verstandhouding en samenwerking. Het aanleren van nieuwe talen hoeft geen bedreiging te vormen voor de moedertaal. Meertaligheid zorgt voor een omgeving waarin diversiteit kan floreren en vergemakkelijkt de uitwisseling van kennis en ervaringen. Vertrekkende vanuit de moedertaal, moet het aanleren van meerdere talen een pijler zijn van het onderwijs in de 21ste eeuw."

ICT voor taaldiversiteit

Het centrale thema van de Internationale dag van de moedertaal 2011 is het gebruik van informatie- en communicatietechnologie voor de bescherming en het koesteren van talen en taaldiversiteit.

Taal vormt de basis van de software waarop informatie- en communicatietechnologie steunt. Nieuwe technologieën kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan het vergroten van de taaldiversiteit. Zo zet UNESCO sterk in op de meertaligheid op het internet.

Moderne technologie komt ook van pas bij het opvolgen, onderzoeken en aanleren van talen. De online-editie van UNESCO's Atlas van de bedreigde talen van de wereld is een goed voorbeeld van hoe het internet kan gebruikt worden om op te volgen hoe het gesteld is met taaldiversiteit en meertaligheid en om dit onderwerp onder publieke belangstelling te brengen.