Unesco Vlaanderen

Kosovo kandidaat lidstaat Unesco

Gepubliceerd op 22/10/2015 door Unesco Platform Vlaanderen

De Uitvoerende Raad van Unesco, die momenteel plaatsvindt op de hoofdzetel van de Organisatie in Parijs, heeft op 21 oktober 2015 de aanbeveling geformuleerd dat de Algemene Conferentie van Unesco zou stemmen over de toetreding van Kosovo tot Unesco.

De 38ste zitting van de Algemene Conferentie van Unesco gaat door in Parijs van 3 tot 18 november 2015. Het is de tweejaarlijkse bijeenkomst van de lidstaten van de Organisatie die beslist over de programma's en het beleid van Unesco.

Bescherming van cultureel erfgoed

Unesco is sinds 2000 actief in Kosovo en legde zich tot op de bescherming van het cultureel erfgoed en de diversiteit. Het erfgoed van Kosovo vormt een belangrijke getuigenis van de eeuwenlange dialoog en het naast elkaar bestaan van verschillende culturen en gemeenschappen in de regio.

De Organisatie stuurde een aantal technische missies naar Kosovo, met name in maart 2003, april 2004 en mei 2005, om de de staat van instandhouding van monumenten en sites te beoordelen en om het bewustzijn te verhogen over de noodzaak van dringende actie om het behoud ervan te waarborgen.

Samen met UNMIK (Missie van de Verenigde Naties voor Interimbestuur in Kosovo) en de Raad van Europa organiseerde Unesco op 13 mei 2005 in Parijs een internationale donorconferentie voor de bescherming en het behoud van het cultureel erfgoed in Kosovo. Dit leidde tot financiële steun van Albanië, Bulgarije, Duitsland, Tsjechië, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Rusland, Turkije, de Verenigde Staten, en de Europese Unie.

Unesco coördineerde de wederopbouw en de restauratie van een aantal monumenten in Kosovo die gezamenlijk zijn ingeschreven op de Werelderfgoedlijst: het De?ani klooster, het Pec Patriarchaat, het klooster van Gracanica en de Bogorodica Ljeviska kerk van Prizren.

Het voorbije decennium gingen vertegenwoordigers van Unesco en UNMIK tientallen keer ter plaatse in Kosovo om de uitvoering van de herstelwerkzaamheden op te volgen en om de toestand van de werelderfgoedgebouwen inzake behoud en veiligheid te evalueren.

In de Uitvoerende Raad van Unesco zetelen 58 lidstaten van de Organisatie. De raad komt twee keer per jaar samen om de uitvoering van het programma en de begroting van Unesco te controleren. De Raad is eveneens belast met de voorbereiding van nieuw beleid.

De middeleeuwse monumenten van Kosovo op de Werelderfgoedlijst van Unesco