Unesco Vlaanderen

Minister-president Peeters op Algemene Conferentie UNESCO

Gepubliceerd op 27/10/2011 door Unesco Platform Vlaanderen

Vandaag neemt minister-president Kris Peeters deel aan de Algemene Conferentie van UNESCO in Parijs waar hij België vertegenwoordigt. Aangezien de actieterreinen van UNESCO voornamelijk gewest- en gemeenschapsbevoegdheden betreffen, bestaat er in België een beurtrolsysteem tussen de Vlaamse en Franstalige ministers voor de vertegenwoordiging van België. De minister-president zal zijn steun betuigen aan de hervormingsplannen van UNESCO directeur-generaal Irina Bokova, om deze voor Vlaanderen prioritaire organisatie meer efficiënt en slagkrachtig te maken.

Dit jaar vindt - voor het eerst - ook een leidersforum plaats, dat zich buigt over de vraag hoe UNESCO kan bijdragen aan vredescultuur en duurzame ontwikkeling. Deze bijeenkomst wil de interactie tussen staatshoofden en regeringsleiders versterken en hen meer betrekken bij reflecties en discussies over de toekomstige oriëntatie van UNESCO. Minister-president Peeters zal tijdens dit forum een uitgebreid publiek van ministers en ambassadeurs toespreken, waarbij hij de nadruk zal leggen op Vlaamse prioriteiten zoals de herdenking van WO I, onderwijs voor duurzame ontwikkeling, water en biodiversiteit.

Aansluitend opent minister-president Peeters ook de UNESCO-tentoonstelling over de gevolgen van klimaatverandering op het werelderfgoed.