Unesco Vlaanderen

Nationaal waterbeheer in internationale context

Gepubliceerd op 10/01/2013 door Unesco Platform Vlaanderen

Water is essentieel voor het leven op aarde en voor het functioneren van ecosystemen. Daarom is een weloverwogen, duurzaam beheer van zoetwaterbronnen van groot belang. UNESCO richtte het Internationaal Hydrologisch Programma (IHP) op om duurzaam waterbeheer wereldwijd te promoten. Nationale IHP-comités laten waterexperts toe om hun nationale programma's af te toetsen in een internationale context.

Ons land beschikt over flink wat academische expertise inzake onderzoek en educatie rond water. De kennis is echter versnipperd en er is een gebrek aan structuur. Dit staat een efficiënt nationaal beleid voor waterbeheer in de weg. De regionale verdeling van de bevoegdheden voor onderwijs en leefmilieu voorziet geen mechanismen voor de uitwisseling van kennis tussen de gemeenschappen en gewesten. Het gevolg is dat er geen sprake is van een nationale visie op het waterbeheer.

De Vlaamse UNESCO Commissie en de Belgische Frans- en Duitstalige Commissie voor UNESCO sloegen de handen in elkaar om het Belgisch Internationaal Hydrological Programme Committee (BE-IHP) nieuw leven in te blazen na jaren van inactiviteit. De lancering van het gereanimeerde comité vond plaats op 6 december 2012 in de kantoren van het UNESCO-verbindingskantoor in Brussel. Er namen 25 waterexperten van over het hele land aan deel.

Professor Marnik Vanclooster is verkozen om BE-IHP voor te zitten. Hij krijgt steun van een vice-voorzitter: professor Willy Bauwens. Beide heren zijn vastbesloten om het comité nieuw leven in te blazen en om er een zo breed mogelijk draagvlak voor te creëren door zoveel mogelijk stakeholders te betrekken bij de werking ervan.