Unesco Vlaanderen

Nieuw lesmateriaal voor Afghaanse kinderen

Gepubliceerd op 08/10/2002 door Unesco Platform Vlaanderen

Op 2 oktober ondertekenden de UNESCO en de Duitse regering in Parijs een overeenkomst die voorziet in de oprichting van een trustfonds voor de wederopbouw van het Afghaanse onderwijs. Het geld zal vooral gaan naar de aanpassing van het curriculum en de productie van nieuwe schoolboeken.

Verval

Meer dan 20 jaar van conflicten brachten het Afghaanse onderwijs in een staat van verval. De vraag naar onderwijs stijgt, maar kan niet ingevuld worden door de beperkte middelen en toegang tot het educatieve systeem. Het leren en het lesgeven zijn vaak gebaseerd op achterhaalde pedagogische methoden en verouderd materiaal. De heropbouw van het onderwijssysteem zal jaren duren.

Doel

De Duitse overheid is bereid om met 450.000 euro aan financiële steun een impuls te geven aan de wederopbouw. De steun kadert binnen een programma op lange termijn, dat loopt in samenwerking met de Afghaanse overheid. De bedoeling is om het hele curriculum in Afghanistan te vernieuwen en om de capaciteiten van het Afghaanse ministerie van Onderwijs uit te bouwen. De opleiding van het personeel van het ministerie voor de ontwikkeling van een nieuw curriculum, het ontwerpen van nieuwe schoolboeken en de voorbereiding van gidsen en materiaal voor leerkrachten zijn topprioriteit voor de Afghaanse overheid.

Proces

In een eerste fase zal er een groep onderwijsspecialisten aangesteld worden die de bestaande leerboeken moeten aanpassen door bijvoorbeeld denigrerende boodschappen weg te laten en door nieuwe modellen te integreren die de gelijkheid van man en vrouw, vrede en tolerantie moeten promoten. Ook onderwerpen m.b.t. gezondheid, leefmilieu en bewustzijn omtrent de gevaren van landmijnen moeten aan bod komen.

In een tweede fase wordt het materiaal en de methodes voor vredeseducatie, onderwijs in mensenrechten en het burgerschap herzien. Daarbij zal men rekening houden met internationale methodes zonder de Afghaanse uit het oog te verliezen. Het doel is om mensen van het Afghaanse Onderwijsministerie, universiteiten en ngo's samen te brengen om lesmateriaal te ontwikkelen voor scholen en buitenschoolse educatie in de talen Dari en Pushtu. Al het materiaal zal in een aantal scholen uitgetest worden en er wordt een actieplan voor de opleiding van leerkrachten uitgewerkt.

Tenslotte wil men de capaciteit van het ministerie van Onderwijs uitbreiden. Om het ontwerp en het drukken van lesmaterialen mogelijk te maken, zal een kleine drukkerij worden opgericht en zal er personeel opgeleid worden om documenten van het ministerie te drukken en te publiceren.