Unesco Vlaanderen

Onderzoek naar de impact van visserij op marien werelderfgoed

Gepubliceerd op 21/03/2016 door Unesco Platform Vlaanderen

 

Meer dan 30% van de mariene werelderfgoedgebieden kampt met het probleem van niet-duurzame visserij. Het mariene werelderfgoedprogramma van Unesco probeert het probleem aan te pakken met onder andere het doen ingang vinden van technologie voor het houden van toezicht en met programma's voor monitoring en voor bewustmaking van lokale gemeenschappen. Tot nu toe is er echter nog geen diepgaande analyse gemaakt van welke impact niet-duurzame en illegale visserij hebben op de uitzonderlijke universele waarde van mariene werelderfgoedgebieden.

De Vlaamse regering hernieuwde onlangs haar engagement voor de financiering van Unesco's mariene werelderfgoedprogramma via haar Algemene Trustfonds waarmee ze het werk van Unesco ondersteunt. Een deel van de middelen gaat naar een onderzoeksproject dat de impact van visserij in kaart brengt. Er zijn verschillende gevolgen mogelijk. Het kan gaan om veranderingen in de voedselketen in mariene werelderfgoedgebieden tot een daling van inkomsten uit toerisme als bijvoorbeeld iconische soorten verdwijnen of minder voorkomen.

Het resultaat van het onderzoek zal beheerders van mariene werelderfgoedgebieden helpen om passend in te grijpen om de toekomst van deze uitzonderlijke gebieden te vrijwaren.

"Wetenschap en innovatie zijn van cruciaal belang om de oceaan te begrijpen, maar het is ook essentieel om wetenschappelijke kennis te gebruiken om de conservatie van de oceaan te verbeteren," zegt Filip D'havé, Vertegenwoordiger van de Vlaamse regering in Frankrijk. "Wetenschap is het meest doeltreffend als ze vertaalt wordt in concrete beheersmaatregelen. Met haar steun aan een van de meest belangrijke internationale conservatie-instrumenten, draagt de Vlaamse regering bij tot de vrijwaring van enkele van de meest unieke oceaangebieden zodat toekomstige generaties er van kunnen blijven genieten."


Het mariene werelderfgoedprogramma van Unesco

De Vlaamse Unesco Trustfondsen