Unesco Vlaanderen

Ontwikkelingslanden beter wapenen tegen natuurrampen

Gepubliceerd op 07/04/2010 door Unesco Platform Vlaanderen

UNESCO en de Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO) sloten een samenwerkingsakkoord dat erop is gericht om ontwikkelingslanden beter in staat te stellen om zich voor te bereiden op, en om te gaan met, de gevolgen van natuurrampen en tsunami's.

De CBTBT maakt gebruik van geavanceerde technologieën en wetenschappelijke methoden om de toestand op onze planeet op de voet te volgen en na te gaan of er zich ergens nucleaire explosies voordoen. De data die ze op die manier inzamelt, hebben een brede waaier van burgerlijke en wetenschappelijke toepassingen.

Bij de ceremonie ter bekendmaking en ondertekening van het samenwerkingsakkoord merkte Irina Bokova, directeur-generaal van UNESCO, op dat "de samenwerking zal leiden tot meer synergie tussen UNESCO en de CBTBT, vooral inzake training en capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden. Behalve voor het beter voorbereiden van landen op natuurrampen, kunnen de data van de waarnemingsstations van de CBTBT het onderzoek naar oceanografische processen en het mariene leven verder helpen."

Het idee voor de samenwerking kwam er na de verwoestende tsunami die de regio van de Indische Oceaan trof op 26 december 2004. Een direct gevolg van die ramp was dat de Intergouvernementele Oceanografische Commissie van UNESCO (IOC) de opdracht kreeg om een tsunamiwaarschuwingssysteem te ontwikkelen voor de Indische Oceaan en voor andere gebieden. Bij de voorbereiding van dat systeem spraken de IOC en de CTBTO af om de mogelijkheid te onderzoeken om de data van het waarnemingssysteem van deze laatste te integreren in het tsunamiwaarschuwingssysteem. Momenteel stuurt de CTBTO zijn waarnemingen naar tsunamiwaarschuwingscentra in Australië, de Filippijnen, Indonesië, Japan, Thailand en de Verenigde Staten waardoor deze sneller alarm kunnen slaan.

De IOC is in 1960 opgericht om internationale samenwerking te stimuleren voor de studie en de bescherming van de oceanen. Het speelt een cruciale rol in het opvolgen van de toestand van de oceanen en in het ontwikkelen van tsunamiwaarschuwingssystemen in kwetsbare gebieden.

De CTBTO is een organisatie die in 1996 is opgericht en die ijvert voor het wereldwijd ingang doen vinden van een verdrag dat kernproeven verbiedt en die nauw toeziet op het al dan niet voorkomen van nucleaire explosies, zowel ondergronds, onder water als in de atmosfeer.