Unesco Vlaanderen

Reddingsactie voor het Tsjaadmeer

Gepubliceerd op 27/02/2018 door Unesco Platform Vlaanderen

Natuur en erfgoed staan centraal in een nieuw project van Unesco om duurzame ontwikkeling te stimuleren in het gebied van het Tsjaadmeer in Afrika.

Unesco lanceert een project voor de duurzame ontwikkeling van het Tsjaadmeer en zijn omgeving in Afrika. Het project zal focussen op onderzoek en het verspreiden van kennis, op herstel van moeraslanden en veilige doorgang voor wilde dieren, en op promotie van duurzame manieren voor de plaatselijke bevolking om inkomen te genereren.

Biosfeer en erfgoed

Het project kreeg de naam BIOPALT (afgeleid van 'Biosphère en patrimoine du Lac Tchad) en wordt uitgevoerd door Unesco en de Commissie van het bekken van het Tsjaadmeer (een samenwerkingsverband voor het duurzaam beheer van het Tsjaadbekken tussen de Centraal Afrikaanse Republiek, Kameroen, Libië, Niger, Nigeria en Tsjaad). De Afrikaanse Ontwikkelingsbank financiert het project dat drie jaar zal lopen.

Het project zal de toestand onderzoeken van de watervoorraden en van de andere natuurlijke rijkdommen in het Tsjaadbekken. Daarbij zal het ook rekening houden met socio-economische en culturele factoren. Het wil ook de lokale capaciteit vergroten inzake de bewaring van natuurlijk en cultureel erfgoed en pilootprojecten opzetten voor de rehabilitatie van bepaalde ecosystemen en voor de promotie van een groene economie.

Duurzame ontwikkeling stimuleren

Het project zal onder meer bijdragen aan het herstel van een veilige doorgang voor wilde dieren, in het bijzonder olifanten, tussen Tsjaad, Kameroen en Nigeria. Andere aandachtspunten zijn het herstel van oases en van kleine meren om het opdrogen van de watervoorraden tegen te gaan.

Verder zal het project inzetten op activiteiten die inkomen genereren, zoals bijvoorbeeld de productie van spirulina. Deze algensoort wordt traditioneel geoogst door vrouwen en is bij ons populair als voedingssupplement. Het project zal ook bijdragen tot de inspanningen om het bedreigde runderras Koeri te beschermen. Dat ras is kenmerkend voor het Tsjaadbekken.

Unesco wil met het project ook het beheer en de samenwerking van de biosfeerreservaten en werelderfgoedsites in de regio versterken. Er zijn twee biosfeerreservaten in het Tsjaadbekken: Waza (Kameroen) en Bamingui Bangoran (Centraal Afrikaanse Republiek) en twee werelderfgoedsites: het Nationaal park Manovo-Gounda St Floris (Centraal Afrikaanse Republiek) en de meren van Ounianga (Tsjaad).

Bedreigde ecosystemen

Het Tsjaadbekken is een belangrijke bron voor zoetwater waarvan meer dan 40 miljoen mensen in de Centraal Afrikaanse Republiek, Kameroen, Niger, Nigeria en Tsjaad afhankelijk zijn. De voorbije 50 jaar nam de neerslag af en is de oppervlakte van het Tsjaadmeer met meer dan 90% gekrompen. Het spreekt voor zich dat dit ernstige gevolgen heeft voor de ecosystemen en de economie van het gebied.