Unesco Vlaanderen

Regionale waterwegen leiden tot beter wederzijds begrip in Zuidoost-Europa

Gepubliceerd op 18/06/2008 door Unesco Platform Vlaanderen

De landen van Zuidoost-Europa zullen voortaan meer aandacht besteden aan de bijdrage van waterwegen tot de ontwikkeling van de culturele diversiteit van de regio en aan hun rol bij het bevorderen van de interculturele dialoog, dat is afgesproken op een regionale top in Athene op 14 juni 2008.

De Zuidoost-Europese top werd georganiseerd door Griekenland en de UNESCO in samenwerking met de Raad van Europa. Er namen zowel politieke leiders als experts aan deel die zich bogen over de rol die maritieme routes en rivieren vervullen als netwerken ter bevordering van interculturele communicatie en over de impact ervan op de waarden, de kennis en de levenswijzen van de regio.

De deelnemende landen spraken af om een reeks projecten op te zetten onder de noemer Culturele Waterroutes om zodoende "het verleden beter te begrijpen, het heden te erkennen en aan de toekomst te bouwen om bij te dragen tot vrede en stabiliteit in de regio".

Projecten die in aanmerking komen, betreffen onder meer: het in kaart brengen van watergerelateerd materieel en immaterieel cultureel erfgoed; het beschermen van culturele landschappen, archeologische sites, historische steden, monumenten en natuurgebieden; het bewaren van maritieme archeologische sites en het bevorderen van onderwater archeologisch onderzoek; het beschermen van de biodiversiteit in en rond zeeën, rivieren en meren; het opzetten van gezamenlijke initiatieven voor onderzoek, opleiding en capaciteitsopbouw inzake de conservatie en bescherming van materieel en immaterieel cultureel erfgoed; het verbeteren van het bewustzijn onder jongeren over het belang van erfgoed; en het promoten van artistieke en culturele activiteiten.

Het was de zesde keer dat de UNESCO de leiders van de landen van Zuidoost-Europa bij elkaar bracht op een regionale top. De volgende ontmoeting vindt plaats in Montenegro in 2009 en zal handelen over het beheer van de diversiteit van erfgoed en het belang daarvan bij de promotie van het toerisme.

De landen die afspraken om samen te werken rond het concept van Culturele Waterroutes zijn: Albanië, Bosnië en Herzigovina, Bulgarije, Griekenland, Kroatië, Montenegro, Roemenië, Servië en Turkije.