Unesco Vlaanderen

Reis verantwoord, start in Brugge

Gepubliceerd op 16/02/2006 door Unesco Platform Vlaanderen

De Reismarkt is een jaarlijks initiatief van Wegwijzer. Het is een reisbeurs die eveneens een rijkgeschakeerd programma van lezingen, gesprekken, debatten, beeldprojecties en tentoonstellingen aansnijdt. Dit jaar palmt de Reismarkt de Brugse Stadshallen in op 11 en 12 maart.

Uitgangspunt van de Reismarkt is 'reizigers informeren reizigers'. Dit betekent dat ervaringsdeskundigen die een streek of land goed kennen, een weekend lang mensen te woord staan die interesse betonen voor een bepaalde bestemming. Je kan op de Reismarkt terecht om meer te weten te komen over reizen naar pakweg Tadzjikistan, Saoedi-Arabië, Irak of Spitsbergen. Maar ook meer voor de hand liggende bestemmingen zoals bijvoorbeeld Peru, Thailand of Turkije komen aan bod.

Fototentoonstelling Sahara

Bijzonder aan de Reismarkt is een uitgebreid educatief randprogramma waar je veel te weten kan komen over een brede waaier van onderwerpen die met (duurzaam) toerisme te maken hebben. Er wordt onder andere gefocust op Zuidelijk Afrika en op Fietsen en wandelen in Europa. Naar aanleiding van het Internationaal Jaar van de Woestijnen en Woestijnvorming, loopt er een fototentoonstelling over het cultureel en natuurlijk erfgoed van de Sahara. Deze tentoonstelling is gratis te bezichtigen in het Provinciaal Hof op de markt in Brugge, van zondag 12 maart tot donderdag 23 maart - telkens van 12u30 tot 17u30.

Het Unesco Platform Vlaanderen geeft in het kader van de fototentoonstelling Ontmoetingen met de Sahara een publicatie uit over het werk van de UNESCO in en rond woestijnen. Daarin onder meer aandacht voor het Unesco-project The Sahara of Cultures and People dat deel uitmaakt van de inspanningen die de UNESCO levert om de armoede te bestrijden en erop gericht is om de landen van de Sahara en de verschillende toeristische spelers die in de regio actief zijn, te laten samenwerken om een duurzaam toeristisch beleid op te stellen en uit te voeren. Verder komt ook het werelderfgoed in de Sahara aan bod en wordt stilgestaan bij het Internationaal Jaar van de Woestijnen en Woestijnvorming en het Mens- en Biosfeerprogramma van de UNESCO dat de brug wil slaan tussen de natuur- en de sociale wetenschappen.

Klik hier voor alle informatie over de Reismarkt en het educatieve randprogramma.