Unesco Vlaanderen

Respect voor elkaar en inzet voor onderwijs kenmerken Uitvoerende Raad

Gepubliceerd op 18/04/2006 door Unesco Platform Vlaanderen

Op 13 april eindigde de 174ste zitting van de Uitvoerende Raad van de UNESCO, het orgaan dat twee keer per jaar samenkomt en erop toeziet dat de besluiten van de Algemene Conferentie worden uitgevoerd. Belangrijke symbolische blikvanger was de uitdrukkelijke herbevestiging van het belang dat de lidstaten van de UNESCO hechten aan het respect voor geloofsovertuigingen, religieuze symbolen en vrijheid van meningsuiting.

De directeur-generaal van de UNESCO, Koïchiro Matsuura, toont zich bijzonder tevreden met de herbevestiging: "voor het eerst sinds een aantal weken is er een consensus bereikt in een internationaal forum omtrent een onderwerp dat de pogingen tot dialoog en toenadering tussen culturen en beschavingen sterk bemoeilijkte." Vrijheid van meningsuiting en respect voor geloofsovertuigingen en religieuze symbolen zijn volgens Matsuura fundamentele principes die even essentieel als complementair zijn.

Wat het programma van de UNESCO betreft, concentreerde de Uitvoerende Raad zich vooral op het ontwerpplan voor Onderwijs voor Allen dat in voorbereiding is. Het plan is een reactie van de directeur-generaal op de vraag van de Uitvoerende Raad om nauwer samen te werken met belangrijke internationale stakeholders zoals het VN Ontwikkelingsprogramma (UNDP), het Kinderfonds van de VN (UNICEF) en het Bevolkingsfonds van de VN (UNFPA) om ervoor te zorgen dat tegen 2015 iedereen minstens van kwalitatieve basiseducatie kan genieten. Het plan mikt op een sterker engagement, meer samenhang op beleidsniveau, beter op elkaar afgestemde strategieën en verbeterde coördinatie.

Klik hier voor meer informatie over de Uitvoerende Raad van de UNESCO.