Unesco Vlaanderen

Samenwerken voor het beschermen mariene biodiversiteit

Gepubliceerd op 14/09/2016 door Unesco Platform Vlaanderen

De IOC van Unesco heeft heel wat te bieden voor de bescherming van de mariene biologische diversiteit, mede dankzij het projectkantoor in Oostende.

Onder ruime belangstelling is op 29 augustus 2016 een bijeenkomst gehouden op de hoofdzetel van de Verenigde Naties in New York over het opbouwen van capaciteit en het doorgeven van mariene technologie. Het evenement werd georganiseerd door de Intergouvernementele Oceanografische Commissie van Unesco (IOC) en de permanente missies van België en Fiji bij de Verenigde Naties. De bijeenkomst vond plaats in de marge van de tweede bijeenkomst van het comité dat zich buigt over de bescherming en het duurzaam gebruik van de mariene biologische diversiteit in gebieden die buiten nationale jurisdictie vallen. Een en ander kadert binnen het VN Verdrag inzake het recht van de zee (UNCLOS). Het comité kwam bijeen van 26 augustus tot 9 september.

Brede participatie is noodzakelijk

Het succes van de nieuwe regeling die wordt uitgewerkt in het kader van het VN Verdrag inzake het recht van de zee hangt af van de mate waarin landen kunnen meewerken aan de uitvoering ervan. Met name kleine eilandstaten in ontwikkeling mogen niet uit de boot vallen. Vandaar dat het uitwisselen van gegevens en kennis en het vergroten van expertise en faciliteiten van groot belang zijn. En dit zijn nu net prioritaire werkgebieden van de IOC.

De IOC kan op verschillende vlakken een meerwaarde zijn voor de uitvoering van de nieuwe regeling over de bescherming en het duurzaam gebruik van de biologische diversiteit in mariene gebieden die buiten nationale jurisdictie vallen. Denk daarbij aan het aanbieden en verzekeren van vrije toegang tot data en informatie om kennis te vergroten (bijvoorbeeld dankzij het Ocean Biogeographic Information System - OBIS), aan het vergroten van expertise met regionale opleidingscentra (Ocean Teacher Academy - OTA), aan het ontwikkelen van handboeken, gedragsregels en voorbeeldpraktijken voor zeewetenschappelijk onderzoek, en aan het vastleggen van standaarden voor het opslaan en beheren van data (International Oceanogaphic Data and Information Exchange - IODE).

Internationale gemeenschap kan rekenen op Vlaanderen

Dat ons land de bijeenkomst in New York mee organiseerde hoeft niet te verwonderen. Het IOC Project Office for IODE in Oostende ligt immers aan de basis van de troeven die de IOC uitspeelde tijdens het evenement.

Het projectkantoor in Oostende voert het secretariaat van OBIS, 's werelds grootste open access online datasysteem. Het bevat reeds 47 miljoen verspreidingsgegevens van bijna 120 000 mariene soorten. Zodoende is het een fundamentele basis voor het waarnemen en het opvolgen van de mariene biodiversiteit.

Het projectkantoor in Oostende was het eerste opleidingscentrum van het IODE-programma van de IOC. Het verschafte talrijke opleidingen inzake het verzamelen, bewaren en beheren van oceanografische data en informatie. Alsook over het ontwikkelen van toepassingen die deze data en informatie helpen vertalen naar bijvoorbeeld aanbevelingen voor beleidsmakers en beheerders van mariene of kustgebieden.

Inmiddels zijn er tien regionale opleidingscentra zoals dat in Oostende, dat tevens instaat voor de algemene coördinatie van dit netwerk. Ze bieden cursussen aan in verschillende talen, afgestemd op regionale noden. Om dit alles te stroomlijnen en uitwisseling te bevorderen, maken alle opleidingen gebruik van Ocean Teacher Academy, een online leerplatform dat is ontwikkeld in Oostende.

Meer over de bijeenkomst van 29 augustus 2016
Meer over het IOC Project Office for IODE in Oostende