Unesco Vlaanderen

Secretariaat VN-waterprogramma verhuist naar Italië

Gepubliceerd op 08/02/2007 door Unesco Platform Vlaanderen

Op 5 februari 2007 ondertekenden de directeur-generaal van de UNESCO, Koïchiro Matsuura, en de Italiaanse minister voor Leefmilieu, Alfonso Pecoraro Scanio, een overeenkomst die stipuleert dat Italië een bedrag van 7,5 miljoen euro ter beschikking stelt om de derde fase van het VN World Water Assessment Programme (WWAP) te implementeren en het secretariaat van het programma te vestigen in Perugia.

De overeenkomst, die goed is voor een jaarlijkse dotatie van 2,5 miljoen gedurende drie jaar, zal gevolgd worden door andere dergelijke afspraken, onder meer met de regionale regering van Umbrië die reeds toezegde om nieuwe kantoren ter beschikking te stellen van het WWAP. Binnen enkele maanden zal het nieuwe secretariaat volledig operationeel zijn en kan het zich toeleggen op de voorbereiding van het derde World Water Development Report dat zal worden voorgesteld tijdens het vijfde Wereld Water Forum dat in maart 2009 plaatsvindt in Istandbul (Turkije).

Het World Water Development Report wordt om de drie jaar gepubliceerd en biedt het meest veelomvattende overzicht van de staat van 's werelds beschikbare waterhulpbronnen. 24 VN-agentschappen die actief zijn rond water, werken er samen aan en betrekken er eveneens andere belangrijke actoren inzake waterbeheer bij. Het wordt uitgegeven onder de noemer van het World Water Assessment Programme waarvan de UNESCO het secretariaat voert. Het programma helpt de VN om de inspanningen voor een beter waterbeheer te bundelen en te stroomlijnen.

Klik hier voor meer informatie over het World Water Assessment Programme dat door de UNESCO in goede banen geleid wordt.