Unesco Vlaanderen

Seminarie over de link tussen wetenschappelijke expertise en vredesopbouw

Gepubliceerd op 02/07/2013 door Unesco Platform Vlaanderen

Op initiatief van het Departement internationaal Vlaanderen en in samenwerking met de Vlaamse UNESCO Commissie, het Vlaams Vredesinstituut, de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en VLIRUOS vindt donderdag 4 juli in het Vlaams Parlement in Brussel het seminarie "Tussen trauma en Transformatie: noden (h)erkennen" plaats. Sprekers uit internationale conflictgebieden en Vlaamse experts tonen aan op welke manier wetenschappelijke expertise kan bijdragen aan traumabehandeling en aan vredesopbouw tijdens en na een situatie van oorlog, conflict of catastrofe.

De impact van trauma's - veroorzaakt door oorlog, gewapende conflicten, natuurrampen en andere catastrofen - op individuen en gemeenschappen is zeer groot. De manier waarop wetenschappelijke expertise kan bijdragen aan traumabehandeling en aan vredesopbouw, is het thema van het seminarie. Drie aspecten hiervan komen aan bod: het bestuur en beleid van gemeenschappen of staten, psychosociale en educatieve interventie en medische zorg en gezondheidszorg. Sprekers uit Israël, Noord-Ierland en DR Congo schetsen de noden op het vlak van traumabehandeling en vredesopbouw van hun respectievelijke gemeenschappen. Vervolgens illustreert een Vlaamse expert hoe wetenschappelijk onderzoek daarop een antwoord kan geven.

Minister-president Kris Peeters opent donderdag het seminarie. De Vlaamse Regering wil immers de Vlaamse wetenschappelijke expertise in kaart brengen om op termijn een netwerk te creëren dat snel en flexibel inzetbaar is bij internationale conflicten en rampen. Het seminarie is een eerste stap in dit proces.


Het werkprogramma van de Vlaamse UNESCO Commissie