Unesco Vlaanderen

Slotevent Unesco-scholen

Gepubliceerd op 18/05/2022 door Vlaamse Unesco Commissie

Op 17 mei 2022 kwamen de Vlaamse Unesco scholen bijeen voor hun slotevent in Leuven. 

Het schooljaar 2021-22 was opnieuw een bijzonder jaar waarin de Corona-crisis zijn sporen heeft nagelaten. Unesco-leerlingen kozen ervoor om dit jaar rond Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG) 3 te werken “Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden”, met een bijzondere aandacht voor geestelijk en emotioneel welzijn op school.

Tijdens de postersessies hadden de scholen volop gelegenheid om de projecten toe te lichten die ze dit jaar rond welzijn en gezondheid hebben uitgevoerd. Ze deden dat binnen het bredere raamwerk van de methodiek van de ‘gezonde school’. 

Na de lunch was er uitgebreid tijd voor een brainstorm over de acties rond SDG 10. Dat is de SDG die de leerlingen voor het schooljaar 2022-23 hebben gekozen gekozen: “Dring ongelijkheid in en tussen landen terug”.

Wordt vervolgd!