Unesco Vlaanderen

Vlaamse Unesco-scholen kiezen voor vrede

Gepubliceerd op 14/03/2024 door Unesco Platform Vlaanderen

Leerlingen van Vlaamse Unesco-scholen kwamen bijeen om ervaringen uit te wisselen, inspiratie op te doen en een centraal thema voor volgend schooljaar te kiezen.

Op 12 maart 2024 verzamelde het Vlaams netwerk van Unesco-scholen, met steun van de Vlaamse Unesco Commissie, in Leuven voor een dag van uitwisseling en inspiratie.

Het wereldwijde netwerk van Unesco-scholen (ASPnet) is in 1953 opgericht. Het is uitgegroeid tot het grootste scholennetwerk ter wereld met meer dan 12.000 scholen in 182 landen. De aangesloten Vlaamse scholen werken onder andere aan duurzame ontwikkeling en doen aan internationale uitwisseling.

Activiteiten rond ‘Leven in het water’

Leerlingen van Vlaamse Unesco-scholen kiezen elk jaar een Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG) waarrond ze een schooljaar lang werken. Voor dit schooljaar was dat SDG 14 ‘Leven in het water’. Onder begeleiding van internationale studenten van UCLL wisselden leerlingen in groepjes ervaringen uit over hoe ze met dit thema aan de slag gingen. In Brussel en Mechelen organiseerden ze activiteiten zoals peddelsurfen en kanovaren om rivieren schoon te maken, elders produceerden ze bewustmakingsvideo’s. Een aantal scholen zamelden fondsen in voor de bouw van een waterput in Benin en een andere school construeerde een irrigatiesysteem om planten water te geven met regen van de daken.

Lees verder onder de video

Inspirerende gesprekken over SDG’s

Daarna volgen interactieve discussies waarbij de leerlingen zich verdiepten in een aantal duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, met name: SDG 1 ‘Geen armoede’, SDG 2 ‘Geen honger’, SDG 13 ‘Klimaatactie’, SDG 16 ‘Vrede, justitie en sterke publieke diensten’ en SDG 17 ‘Partnerschap om doelstellingen te bereiken’. Deze besprekingen dienden als inspiratie voor het kiezen van het centraal thema voor volgend schooljaar.

Keuze van een nieuw thema

Hoogtepunt van de dag was een levendig spel, gebaseerd op teamwork en kritisch denken, om op een democratische manier een nieuw centraal thema voor volgend schooljaar te kiezen. Na vurige pleidooien kwam SDG 16 ‘Vrede, justitie en sterke publieke diensten’ als winnaar uit de bus.